Разрешителните за строеж на индустриални площи са скочили с 26%

Основание за повече бизнес и индустриални инвестиции дава прогнозата за ръст на фирменото кредитиране

Разрешителните за строеж на индустриални площи са скочили с 26%
Издадените разрешителни за строеж на индустриални имоти през 2017 г. е 15.9%, а за първо полугодие на 2018 г. е отчетен 26% ръст на броят на разрешителните. Информацията бе изнесена от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на Първата международна конференция за индустриални имоти София, 2018.

„Най-много строителни разрешения за първо полугодие на 2018 г. за строителство на индустриални имоти са издадени в област Пловдив (146), Стара Загора (121), Благоевград (95), Варна (84), София (67)“, заяви още той.

В рамките на конференцията зам.-министър Борисов припомни, че през 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите в областта на индустриалното строителство – изграждане на складови площи, са издадени 12 сертификата от общо 17 за периода, като общия размер на инвестициите по проектите е 686 млн. лв., а  предвидената заетост е 1052 нови работни места. По думите му обнадеждаващи са и показателите на пазара на индустриални имоти. Те  бележат положителна тенденция на развитие през последните години.

Основание за повече бизнес и индустриални инвестиции дава и прогнозата за ръст на фирменото кредитиране. Очаква се ръстът на кредитирането да нараства през следващите 4 години, като започне от 6.3% в края на 2018 г. и достигне 7.8% през 2021 г.

По негови думите в последните години се наблюдава нова тенденция икономическият растеж да се движи от инвестициите, а не само от потреблението и износа. „През 2018 г. очакваме реален растеж от 8.9% на инвестициите в структурата на БВП, като надеждата ни е тази тенденция да се задълбочи и през 2019 г., когато ръстът трябва да достигне 9.5%“, каза Борисов. Той допълни, че инвестициите (разходите за придобиване на ДМА), които са дошли от мажоритарно чужди компании през 2017 г. са в размер на 4.350 млрд. лв., което спрямо 2016 г. е 9.55% повече.

„България и региона, като цяло са на инвестиционната карта и няма как да бъдат заобиколени. Ролята на всички нас е определяща, защото много от компаниите и от инвеститорите, които се съсредоточават в момента към нашата страна, очакват бързо навлизане на пазарите. Затова ние трябва да сме подготвени и да осигурим добри  брокерите, строители, индустриалните и логистични  зони“, коментира зам.-министърът.

Той подчерта, че страните от региона не трябва да бъдат конкуренти, а  да си сътрудничат и да търсят начини да се допълват, да се търси синергия, така че целият регион да се развива добре.

По време на конференцията зам.-министър Борисов припомни и последната есенна макроикономическа прогноза. „Ние предвиждаме в България да имаме реален икономически растеж от около 3.6%, като амбициите на нашето министерство да го ускорим. Виждаме ускоряване на икономическия растеж през 2019 г., като подобни са тенденциите и за световната икономика съответно около 3.9% през тези години и леко забавяне около 3.7% около 2020 г.“ , каза зам.-министър Борисов.Разреши
Коментари: 0