„Овергаз“ ще изгради 400 км газова инфраструктура за 5 години

Инвестицията трябва да бъде одобрена от държавния регулатор, а това ще вдигне цената с 1 ст.

„Овергаз“ ще изгради 400 км газова инфраструктура за 5 години

Снимка: Овергаз

„Овергаз Мрежи“ предвижда да изгради 398 км газоразпределителни мрежи и съоръжения в следващите пет години. Това е залегнало в инвестиционната програма на компанията до 2024 г. Досега тя е инвестирала в градска мрежа 340 млн. евро. За да изпълни параметрите, „Овергаз“ ще вложи още над 79 млн. лв.

До края на периода, благодарение на изградената мрежа, се очаква битовите потребителите да се увеличат двойно и да достигнат 129 000 потребители.

Газоразпределителното дружество подаде заявления в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за одобрение на бизнес плана, както и на цените за разпределение и снабдяване – две компоненти от общо четирите, които формират крайната цена за потребителите. Цената за снабдяване покрива разходите на лицензираното дружество за фактуриране на газа, а тази за разпределение - транспорта на газа по изградената мрежа от дружеството в съответния регион или град.

Промяната в цените е необходима, за да може дружеството да изпълни залегналите параметри в бизнес плана за изграждане на мрежа. Това ще доведе до увеличение на крайните цени за бита и стопанските потребители с по-малко от 1 ст. за киловатчас потребена енергия. След като регулаторът одобри новите цени, природният газ ще остане най-евтиният източник на енергия, категорични са от дружеството.

В битовия сектор, където се използва предимно електричество, газифицираните потребители ще пестят между 102 лева на всеки мегаватчас потребена енергия. Икономията в стопанския сектор ще бъде 75 лева на мегаватчас при замяна на мазут и 141 лева на мегаватчас при преминаването от нафта към синьо гориво.
Коментари: 0