Падат цените на производител у нас

Най-сериозно намаляват цените в добивната промишленост

Падат цените на производител у нас
3677 ~ 2 мин. четене

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2015 г. спада с 3.2% в сравнение със същия месец на 2014 г. Цените в добивната промишленост

намаляват с 10,4%, в преработващата промишленост – с 2.4 % и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.7%. Спрямо декември 2014 г. намаление на цените в преработващата промишленост има при: производството на основни метали - с 10.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.2%, производството на химични продукти - с 1.8%.

Нарастване на цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 8.2%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 3.3%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2015 г. е с 0.5% под равнището от предходния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 3.2%, в преработващата промишленост - с 0.7%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленостсе наблюдава намаление на цените спрямо предходния месец при производството на основни метали - с 2.3%, при производството на електрически съоръжения - с 0.5%, и при производството на химични продукти - с 0.4%. Увеличение е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 1.3%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.9%.

Общият индекс на цените на производител в промишлеността намалява с 0,1% през декември 2015 г. спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.  В добивната промишленост пък има  увеличение - с 1.0%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 2.4%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.5%, а нарастване е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 0.8%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.3%  

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през декември 2015 г. е с 3.3% спрямо декември 2014 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 11.6%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.8% и при производството на електрически съоръжения - с 1.0%.

Увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - със 7.3%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.6%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 5.1%.

Подкрепи Economic.bg