Пандемията цифровизира българския бизнес

Компаниите предлагат повече дигитални продукти и услуги, а инвестициите им са насочени и в киберсигурност

Пандемията цифровизира българския бизнес

Снимка: Unsplash

780 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

И въпреки че пандемията има негативен ефект върху икономиката заради непрекъснатите затваряния на определени сектори, тя носи и положителен ефект. С оглед на все по-възприемания модел за работа от вкъщи, българският бизнес е предприел крачки към въвеждането на дигитални технологии. Все повече компании се ориентират към въвеждането на онлайн продукти и услуги, за да отговарят на променените потребителски нагласи. Бизнесът смята, че ускорената дигитализация ще осигури по-бърз достъп до пазара, ще намали разходите и ще увеличи печалбата. Това сочи нови национално проучване за нивото на цифровизацията в страната, организирано от Siemens България и Германо-Българската индустриално търговска камара (ГБИТК).

В проучването са взели участие 60 компании от 36 сектора на икономиката. Участвалите фирми развиват бизнес в широк спектър от браншове и индустрии, включително производство, търговия, банки и застраховане, транспорт, машиностроене, енергетика, IT, строителство, аутсорсинг и др.

Около 90% от анкетираните фирми посочват, че делът на дистанционния труд се е увеличил. Наблюдава се и по-засилено използване на дигиталните технологии в самите компании. Приоритет пред повечето е увеличение на инвестициите за дигитализация, но и преквалификация и обучение на служителите. Най-голяма част от запитаните - 85% - цитират въвеждането на повече технологии за дистанционна комуникация и срещи като най-важен приоритет в сферата на дигитализацията, а за 40% това е по-голямата автоматизация на IT и бизнес процесите.

Пандемията е довела и до промени в клиентските нужди и изисквания при 16 от компаниите. Интересът на клиентите към онлайн покупки и услуги се увеличава. Заради това и компаниите се стремят да разработват и предлагат нови дигитални продукти и услуги. С напредъка на цифровизацията, около 20% от анкетираните смятат, че е важно да се инвестира в киберсигурност.

Колко големи ще са инвестициите на компаниите?

Проучването сочи, че около половината компании (46.6%) възнамеряват да инвестират в дигитални технологии повече, отколкото са инвестирали през изминалата година. Около 1/3 ще инвестират приблизително същата сума, а само 1.6% ще инвестират по-малко. Над 18 на сто са посочили като отговор „Не мога да преценя“.

Дигитализацията може да доведе до преимущества, но само ако се разглежда като част от общата бизнес стратегия на компаниите, а не като поредица от експерименти. Проучването показва, че 1.7% от компаниите в България имат дългосрочна цялостна дигитална стратегия, която надхвърля периода от 10 години. По-голямата част от фирмите планират стратегически действията си по отношение на дигитализирането в краткосрочен и средносрочен план (1-5 или 6-10 години). 8.7% от компаниите имат стратегия с период от 6 до 10 години, а мнозинството – 89.4% - стратегия с период от 1 до 5 години.

Какви ефекти ще донесе цифровизацията върху бизнеса?

Бизнесът има положителни нагласи спрямо ползите, които цифровизацията може да донесе. Около 2/3 от компаниите очакват повишаване на ефективността на ресурсите и повишаване на конкурентноспособността. Повече от половината смятат, че ефект ще има върху намаляване на разходите. 29 фирми очакват, че дигитализацията ще доведе до по-добро планиране и управление, добавена стойност за клиента и подобрено събиране и анализ на данните, а за 28 от компаниите тя е свързана с нови бизнес модели и услуги. Повече от 1/3 от компаниите виждат в дигитализацията начин за подобряване на процесите на обслужване и за подобряване на качеството. За 17 фирми очакванията са за намаляване на екологичния отпечатък и по-голяма прозрачност на бизнес процесите. 14 фирми смятат, че дигитализацията ще ускори по-бързият достъп до пазара и ще доведе до увеличаване на печалбата. Най-малко на брой фирми (12) са на мнение, че въздействието ще бъде под формата на индивидуализиране на продуктите.

На въпроса коя от технологиите планирате да внедрите или вече сте внедрили, около половината от компаниите отговарят, че това са Big/Smart data и разширени анализи, мобилни приложения, цифрова свързаност и/или IoT. Облачни изчисления ползват или планират да ползват 21 от анкетираните компании, следвани от използването на умните технологии. Киберфизичните системи и блокчейн технологиите представляват малка част от планираните за внедряване технологии сред фирмите и остават извън обсега за потенциалното им използване в компаниите.

Онлайн работните срещи ще се запазят

На въпроса кои от мерките, въведени по време на пандемията, работодателите смятат да запазят и след нея, 43 компании посочват, че ще запазят провеждането на дигитални работни срещи като практика и занапред. Други 38 смятат да запазят режима на дистанционна работа и увеличаването на процесите, свързани с намаляване на употребата на хартия. Около 46% от анкетираните ще заложат на увеличаване на облачните услуги и процеси, 12% - на увеличаване на инвестициите за дигитализация. 6 на сто са заявили, че ще намалят или ще се откажат от офиса като място за работа.

Подкрепи Economic.bg