Първи ръст на индустриалното производство в България след 5 месеца потъване

Лошите новини за преработващата промишленост обаче продължават и през юли

Първи ръст на индустриалното производство в България след 5 месеца потъване

Снимка: Pixabay

Индустриалното производство в България през юли е нараснало с 0.8% спрямо предходния месец, което се явява първото увеличение за последните пет месеца. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че основно увеличението се дължи на добивната промишленост, която расте с близо 7% за месец. Трябва да се има предвид, че през юни имаше огромен спад от 12.3%, което свива базата за сравнение.

Индексът на оборота отразява развитието на пазара на стоки и услуги, като измерва изменението в приходите от продажби на предприятията, включително приходите от продажби на стоки (купени и препродадени без допълнителна обработка) и приходите от услуги, предоставени на трети страни. Месечното наблюдение позволява да се проследи икономическото развитие в най-ранния му стадий.

Лошите новини за преработващата промишленост продължават и през юли. Спадът е минимален, но той се запазва вече пети пореден месец. Разбивката показва, че оборотът намалява много при производството на метали и метални изделия, на облекла и текстил, както и на хартия, мебели и обработени кожи.

На годишна база общото индустриално производство  се свива с 0.9%. Спад се наблюдава при преработващата промишленост (-1.14%) и при производството и разпространение на енергия (-2.45%). Годишното увеличение е при добивната промишленост (4.44%).
Коментари: 0