Дистанционните покупки в България са се увеличили с 30%

Ръст на покупките от разстояние е отчетен само при фармацевтичните и медицински стоки

Дистанционните покупки в България са се увеличили с 30%
Дистанционните покупки на дребно на нехранителни стоки (без автомобилни горива и смазочни материали) – по пощата, телефона или интернет – през юли тази година са нараснали с 27.8% в сравнение със същия месец на 2018 г., сочат предварителните данни от Националния статистически институт (НСИ). С 6.7% пък са намалели покупките от разстояние на фармацевтични и медицински стоки.

По отношение на реализиран оборот най-голям е неговият годишен ръст при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (6.9%), след което са останалите нехранителни стоки (4.6%) и хранителните стоки, напитки и тютюневи изделия (1.3%).През юли спрямо юни тази година най-голям е ръстът на реализирания оборот при търговията на дребно с нехранителни стоки (1.5%), търговията с автомобилни горива и смазочни материали (1%) и търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (0.9%). Конкретно при търговията с нехранителни стоки (без автомобилните горива и смазочни материали) най-голямо повишение е отчетено при търговията с компютърна и комуникационна техника (8.2%).

Коментари: 0