Патентното ведомство организира информационен ден

Заедно с Община Пловдив ведомството популяризира проект „Европейска мрежа за автентичности“

Патентното ведомство организира информационен ден

Снимка: Патентното ведомство

132 ~ 1 мин. четене
Автор: Патентно ведомство

Българското патентно ведомство, съвместно с Община Пловдив, организира медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“. Събитието ще се проведе на 27 май 2021 г. от 14:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №15. Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Община Пловдив от 22 декември 2020 г.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

Коментари: 0