ЕК влиза в битка с дезинформацията с нов Кодекс за поведение

Следва неговото обсъждане и преподписване

ЕК влиза в битка с дезинформацията с нов Кодекс за поведение

Снимка: Pixabay

692 ~ 4 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Днес Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде превърнат в по-ефективен инструмент за борба с дезинформацията. В него се излагат очакванията и препоръките на ЕК за справяне с проблема и се призовава за по-голям ангажимент от страна на подписалите го страни.

„Въз основа на стабилна рамка за мониторинг и ясни показатели за изпълнението, страните, подписали кодекса, следва да намалят финансовите стимули за дезинформация, да дадат възможност на ползвателите да играят активна роля за предотвратяване на разпространението ѝ, да си сътрудничат по-добре с проверителите на факти в държавите членки на ЕС, и на езиците на Съюза, и да осигурят рамка за достъп до данни за изследователите“, се посочва в съобщението на ЕК.

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви, че заплахите от дезинформацията онлайн се развиват с бързи темпове и трябва да бъдат засилени общите действия за овладяване на ситуацията и защита на демократичното информационно пространство.

„Необходим е нов по-строг кодекс, тъй като се нуждаем от онлайн платформи и други участници, за да се справим със системните рискове, свързани с техните услуги и алгоритмичното усилване, да не ги оставяме да се контролират сами, да спрем да позволяваме да се генерират приходи от дезинформацията, като същевременно напълно се запази свободата на словото“, пояснява тя.

Тиери Бретон, който е комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви, че нациите трябва заедно да се справят с разпространението на невярна информация, която застрашава живота на хората. „Дезинформацията не може да продължи да бъде източник на приходи. Трябва да има по-силни ангажименти от страна на онлайн платформите, цялата рекламна екосистема и мрежите на проверителите на факти. Законодателният акт за цифровите услуги ще ни предостави допълнителни, мощни инструменти за борба с дезинформацията“, заявява Бретон.

Силен, стабилен и гъвкав кодекс 

В насоките на ЕК се призовава за подсилване на Кодекса чрез неговото укрепване в следните области:

  • По-голямо участие с индивидуализирани ангажименти - Комисията насърчава установените и нововъзникващи платформи, действащи в ЕС, съответните заинтересовани страни в средата за онлайн, услуги за изпращане на лични съобщения, както и заинтересовани страни, които могат да допринесат с ресурси или експертен опит за ефективното функциониране на Кодекса, да се присъединят към него. Укрепеният кодекс следва да включва нови съобразени с индивидуалните нужди ангажименти, съответстващи на размера и естеството на услугите, предоставяни от подписалите го страни;
  • Прекратяване на финансирането на дезинформацията - Платформите и участниците в средата за онлайн реклама трябва да поемат отговорност и да работят по-добре заедно за премахване на дезинформацията. По-специално чрез обмен на информация относно рекламите, съдържащи дезинформация, отхвърлени от една от подписалите страни, подобряване на прозрачността и отчетността във връзка с рекламното позициониране и забрана за участие на участници, които систематично публикуват опровергано съдържание;
  • Гарантиране на интегритета на услугите - Укрепеният кодекс следва да осигури всеобхватно покритие на настоящите и нововъзникващите форми на манипулативно поведение, използвани за разпространение на дезинформация (например ботове, фалшиви профили, организирани кампании за манипулиране и кражби на банкови данни), и да включва индивидуализирани ангажименти за гарантиране на прозрачност и отчетност на мерките, предприети за намаляване на нейното въздействие;
  • Предоставяне на възможност на ползвателите да разпознават и сигнализират за дезинформация - Ползвателите трябва да имат достъп до инструменти за по-добро разбиране и безопасно ориентиране в онлайн средата. Страните, подписали кодекса, трябва да направят своите препоръчващи системи, т.е. начина, по който ползвателите виждат съдържанието, прозрачни и да предприемат мерки за намаляване на рисковете, които тези системи създават, като например стихийното разпространение на дезинформация.

Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и предоставяне на по-голям достъп до данни за изследователите - Новият кодекс следва да включва по-добро сътрудничество с проверителите на факти и да разшири обхвата до всички държави и езици на ЕС.

Стабилна рамка за мониторинг - Укрепеният кодекс следва да включва подобрена рамка за мониторинг, основана на ясни ключови показатели за изпълнението, измерващи резултатите и въздействието на действията, предприети от платформите, както и цялостното въздействие на кодекса върху дезинформацията в ЕС. Платформите следва редовно да докладват на Комисията за предприетите мерки и съответните показатели.

И накрая, подписалите страни следва да разработят Център за прозрачност, където да посочват кои политики са приели за изпълнение на ангажиментите по кодекса, как те са били приложени, и показват всички данни и показатели, свързани с ключовите показатели за ефективност.

Какво следва

Комисията ще призове страните, подписали Кодекса за поведение, да свикат заседание и да укрепят кодекса в съответствие с насоките.  Страните, подписали кодекса, следва бързо да пристъпят към преразглеждането му и да представят първия проект на преразгледания кодекс през есента.

Предистория на събитията

Кодексът за поведение е създаден през октомври 2018 г. Настоящите промени се основават на база минал опит и на препятствията около пандемията COVID-19, която предизвика силен поток от информация в мрежите, но голяма част от него беше „неточна“.

„Кризата с коронавируса беше ярък пример за заплахите и предизвикателствата, които дезинформацията създава за нашите общества. Инфодемията създава значителни рискове за личните и обществените здравни системи, управлението на кризи, икономиката и обществото. Тя показа, че въпреки положените до момента значителни усилия е необходимо спешно да се увеличат усилията за борба с дезинформацията“, посочват от ЕК.

Коментари: 0