Патентното ведомство представи 19 нови електронни услуги

Те бяха показани официално на представители от малкия и среден бизнес, индустриалните собственици и потребителите на услуги

Патентното ведомство представи 19 нови електронни услуги

д-р Давид Сукалински, зам.-председател на Патентно ведомство на Република България

Снимка: Патентното ведомство/Twitter

1584 ~ 1 мин. четене
Автор: Патентно ведомство

С цел повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост, днес, 8 октомври, от 10:00 ч, в Парк хотел „Витоша“ се проведе Кръгла маса на тема: „Представяне на деветнадесет нови електронни услуги в Портала на Патентно ведомство на Република България“. Тя беше официално открита от д-р Давид Сукалински, зам.-председател на Патентно ведомство на Република България.

От институцията обявиха, че вече предлагат над 60 електронни услуги за потребителите. Вече е възможно електронно подаване на искания за действие на европейски патент, вторични действия за патенти, европейски патенти и полезни модели.

Участниците – представители на бизнеса от малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, потребителите на услуги и граждани - бяха запознати подробно с най-новите електронни услуги, включително с електронното подаване на искания за действие на европейски патент, вторични действия за патенти, европейски патенти и полезни модели.

Г-жа Борислава Китанова, младши експерт „Спорове и административнонаказателна дейност“,  представи изключително важни детайли в новите услуги във връзка с искания за извършване на вторични действия за национални и европейски патенти, както и за полезни модели.

С демонстрация в портала за електронни услуги на Патентно ведомство бяха презентирани и основни ключови моменти от процесите,  които се изпълняват за успешно заявяване на искания за действие на европейски патент, вторични действия за патенти, европейски патенти и полезни модели.

В рамките на проведената дискусия беше отбелязано, че ежедневната работа и усилия на Патентно ведомство са насочени освен към развиване на процесите по предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост, но и към разширяване на инструментите за електронен достъп до услугите, които се предоставят от ведомството.

Подкрепи Economic.bg