Патентното ведомство пусна 18 нови електронни услуги

Те трябва да облекчат работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост

Патентното ведомство пусна 18 нови електронни услуги
1236 ~ 1 мин. четене

Българското патентно ведомство въвежда в експлоатация 18 нови електронни услуги от днес, 1 юни. Те са в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Те дават възможност за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на Република България.

Новите услуги ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост. Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии.

Услугите са достъпни през портала за електронни услуги и за заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП). Техническа информация за използване на електронните услуги можете да намерите в ръководствата за потребителя, налични на електронния портал.

Подкрепи Economic.bg