Пазарът на труда бавно се събужда за „различните“ кандидати

Проучване на TELUS International Bulgaria показва, че 62.5% от анкетираните са на мнение, че работодателите вече проявяват някаква толерантност

Пазарът на труда бавно се събужда за „различните“ кандидати
3818 ~ 5 мин. четене
Автор: TELUS

През април бе публикувано ново проучване на BluePoint за пазара на труда в България, което показа, че обществото ни все още има дълъг път пред себе си, особено в частта толерантност спрямо различните служители и елиминирането на предразсъдъците при наемането на нови хора. Изследването е по поръчка на най-големия работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора у нас TELUS International Bulgaria.

Според резултатите, една трета от анкетираните посочват като валидно за пазара и наличието на предразсъдъци, касаещи кандидатите за работа в България, а 63% се срещат с надменно поведение и неясно представени условия за същността на позицията. От друга страна, всеки втори е усещал липса на толерантност по време на интервю за работа, показва още проучването. На всеки трети му се е налагало да скрие външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго, поради страх от предразсъдъци на работното място. 

За спецификите на пазара и какви са трудностите пред кандидатите за работа днес разговаряме с Юлиан Добрев, Създател и Директор Анализи в BluePoint, и Кристина Иванова, директор за България и вицепрезидент „Операции“ на TELUS International Europe.

– Г-н Добрев, какъв е основният проблем пред кандидатите за работа в България? 

Ю. Д.: Пазарът на труда у нас е изправен пред различни предизвикателства. От една страна, работодателите имат нужда от хора с определени умения и познания и имат изисквания към тях, а от друга – кандидатите се сблъскват с предразсъдъци и резерви. Това води до трудности да се намери подходящият кадър за конкретната позиция.   

Нашето проучване показва именно това – около 70 на сто споделят мнението, че става все по-трудно човек да си намери работа. Можем да откроим две възрастови групи, за които това е валидно в най-голяма степен. От една страна, това са кадрите без опит на възраст до 24 години, а от друга страна, лицата на възраст 45-54 години (53.2%) от тях споделят, че е трудно да се намери работа за хора като тях в момента). Факторите, които лицата маркират като важни при кандидатстване за работа се различават според възрастовите групи.

Прави впечатление, че с нарастване на възрастта все повече кандидатите се стремят да отговорят на очакванията на работодателите, както и да покрият изискванията за ценз. При по-младите категорично на преден план излиза това да покрият изискванията за опит, но и да се харесат взаимно с работодателя (посочено като фактор от 54% от изследваните лица на възраст 18-24 години). 

– В проучването е засегната темата за неприемливите според кандидатите за работа въпроси, които се задавани на интервюта. Какви са резултатите?

Ю. Д.: Да, има въпроси, които се възприемат като неприемливи, като с най-висок дял това са тези, свързани с политическата принадлежност (74.5%), сексуална ориентация (73.3%), предпочитания към прическа, цвят на косата  (58.3%). На спонтанно ниво изследваните лица извеждат като най-неудобни въпросите свързани с планове за деца, семейно положение и въпроси за личния живот, нямащи отношение към работния процес. 

Най-големите различия между мъжете и жените са по линия на въпросите, свързани със семейния статус, навиците, свързани с тютюнопушене, етническа, социална принадлежност, татуировки, сексуална ориентация. Това са темите, по които мъжете категорично декларират, че са „по-отворени“ да обсъждат по време на интервю.

– Каква е толерантността на българския работодател към „различните“ хора? 

Ю. Д.: Проведеното проучване показва, че според 34.4% от анкетираните работодателите в България не толерират, не са „отворени“ към „различните” кандидати за работа. Все пак като положителен може да тълкуваме факта, че 62.5% от анкетираните са на мнение, че работодателите толерират донякъде различните. На практика има зони, в които толерантността е по-силно изразена и обществото се „събужда“ по темата.

– Г-жо Иванова, като един от най-големите работодатели в страната, как отговаряте на тези предизвикателства? 

К. И.: Корпоративната култура на TELUS International е нещо, с което много се гордеем. Тя поставя хората на първо място – всички наши технологични решения са свързани с изграждането на човешки отношения вътре в компанията и навън към клиентите. 

Фокусът ни е върху създаването на силна корпоративна култура и високо ниво на ангажираност от страна на служителите. Вярваме, че когато те се чувстват приети и ценени в работната си среда, те полагат всички усилия, за да постигнат най-добрите резултати.

Горди сме, че резултатите от проучването на BluePoint показаха, че над 83% от служителите на TELUS International казват, че никога не са усещали нетолерантност спрямо тях. Това се подкрепя и от факта, че 98.7% от тях смятат, че компанията попада в категориите „изключително толерантни“ и „по-скоро толерантни“ работодатели на българския пазар. 

За нас тази оценка е поредното доказателство за качеството на нашата работа и на нашето отношение към всички над 3500 служители в България.

– Какви са мерките, които предприемате, за да подсигурите тази приемаща среда на работното място, за която говорите?

К. И.: TELUS International предлага ясни и прозрачни условия за всички сегашни и бъдещи кандидати. Като част от корпоративната ни култура спазваме етичен кодекс, към който стриктно се придържаме. Всеки служител задължително преминава през курсове по теми като „уважаваща различията работна среда“, „честност и откровеност“ и др. Освен че обучаваме новите колеги, всяка година организираме и опреснителни курсове, за да можем да сме сигурни, че работната среда в TELUS International е приобщаваща.

Прилагането на тези правила стартира още с първата стъпка по кандидатстване за работа. Тя е изцяло дистанционна, независима и обективна – езиков тест за оценка на подготовката, едва след който се преминава към интервю на живо.

След като вече служителите станат част от компанията, подкрепяме тяхното развитие чрез осигуряване на безплатни езикови академии, които им помагат да освежат и надградят знанията си, както и психологическа подкрепа чрез корпоративни психолози. В допълнение на това компанията осигурява и структуриран план за израстване и надграждане на уменията на всеки служител спрямо индивидуалните му способности, знания и предпочитания.

– Заедно с обявяването на резултатите от националното проучване стартирахте и комуникационната кампания „Бъди себе си“. Разкажете ни повече за нея.

К. И.: Кампанията „Бъди себе си“ цели да стартира диалог за преодоляването на предразсъдъците сред бъдещи и настоящи служители и се подкрепя от няколко известни личности, сред които обичаните музикални изпълнители Влади Ампов-Графа и Прея.

Желанието ни е да създадем такава среда, която да позволи на всеки човек да бъде оценяван единствено спрямо своите качества и умения, а не на база външни признаци. Вярваме, че с тази кампания ние демонстрираме добрия пример и приканваме всички потенциални наши служители да кандидатстват смело в TELUS International Bulgaria.

С тази инициатива искаме да покажем, че компанията ни се отличава с хората и отношенията, които изграждаме помежду си и в опита ни да предоставяме услуги с най-високо качество. 

Коментари: 0