Всеки трети кандидат за работа прикрива нещо заради предразсъдъци

Международните компании раздвижиха пазара на труда в България с политиките си за толерантност и приемане, но все още има да се извърви дълъг път

Всеки трети кандидат за работа прикрива нещо заради предразсъдъци

Снимка: Unsplash

Автор: TELUS

Навлизането на големи компании раздвижи пазара на труда в България през последните години. Наличието на предразсъдъци обаче продължава да е една от основните му отличителни черти – въпреки положителните тенденции, които тези играчи задават със своите международни политики на толерантност и приемане. Това показва количествено изследване на маркетинговата агенция BluePoint, проведено през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International Bulgaria.

Около 70% от анкетираните посочват, че става все по-трудно човек да намери и започне работа, а една трета от изтъкват наличието на предразсъдъци. Двете възрастови групи, за които това е валидно в най-голяма степен, са кадрите без опит на възраст до 24 години и хората над 45-54 години (53.2%).

Явно е, че има път, който тепърва предстои да бъде изминат. Всеки втори запитан споделя, че е усещал наличие на предразсъдъци по време на интервю за работа. В същото време на почти 30% от респондентите им се е налагало да скрият външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго поради страх от неприемане.

Толерантността към „различните хора“ на национално ниво все още не е толкова широко застъпена - само 2.3% смятат, че българите сме изключително толерантни, докато 49.5% твърдят, че обществото спада в графата „по-скоро нетолерантни“. Що се отнася до усещането колко толерантни са работодателите у нас, 34% споделят виждането, че те не са „отворени“ към различията в кандидати за работа.

Проучването проследява и кои според потребителите са неприемливите въпроси по време на интервю за работа. Сексуална ориентация – 73.3% и цвят на кожата – 69.3% са следвани от религиозна принадлежност – 57%, планове за деца – 55% и етническа принадлежност – 46%.

Усещането, че все пак започваме да узряваме като общество, ясно личи от факта, че всички от изследваните лица декларират, че напълно приемат свои колеги, които са много по-млади или по-възрастни, с различни политически убеждения, стил на обличане, религиозна принадлежност.

Освен на национално ниво, темите за предразсъдъците и приемането бяха проучени и сред служители на TELUS International Bulgaria. В анонимното изследване над 83% от служителите на компанията споделят, че никога не са усещали нетолерантност. Това се подкрепя и от факта, че 98.7% от тях смятат, че компанията попада в категориите „изключително толерантни“ и „по-скоро толерантни“ работодатели на българския пазар.

Вярвайки, че когато служителите се чувстват приемани на работното място, те запазват висока мотивация за развитие с пряк ефект върху бизнеса, TELUS International Bulgaria стартира национална кампания „Бъди себе си“. Тя цели да започне диалог за преодоляване на предразсъдъците в процеса на кандидатстване за работа и се подкрепя от редица известни личности, сред които Влади Ампов-Графа и Прея.

Като първа стъпка компанията представи част на корпоративните политики по наемане, които гарантират, че процесът по назначаване на нови служители е фокусиран изцяло върху професионалните качества на кандидата. Първата стъпка е изцяло онлайн - независим и обективен тест за оценка на нивото на владеене на чужд език и технически умения, едва след който се преминава към интервю на живо. За да се гарантира обективността, на кандидатите за работа в TELUS International не се задават въпроси от личен характер. Ставайки вече част от компанията, тя подкрепя тяхното развитие чрез структуриран план за израстване и надграждане на уменията на всеки служител спрямо индивидуалните му качества, знания и предпочитания.

Цялото проучване можете да откриете тук.

Коментари: 0