Пет пъти са намалели престъпленията, свързани с черни и цветни метали

Конференция на БАР очерта положителните ефекти за кръговата икономика у нас

Пет пъти са намалели престъпленията, свързани с черни и цветни метали

Престъпленията, свързани с черни и цветни метали, са намалели цели 5 пъти през последните пет години. Това обяви Борислав Малинов, председател на Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране (БАР) по време на кръглата маса „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор”.,

Третата поред годишна конференция на БАР отново събра на едно място експерти, фирми от рециклиращия сектор, представители на Европейската комисия, Европейския парламент, Народното събрание, Министерството на околната вода и средите, организации и институции на европейско и национално ниво.

В речта си Малинов изтъкна, че благодарение на мерките, които Българска асоциация по рециклиране предложи в сега действащия Закон за управление на отпадъците, се е стигнало до много положителни ефекти за кръговата икономика и за държавата. Сред тях са: премахване на площадките за скрап от жилищните районивидеонаблюдение на площадките за изкупуване на отпадъци; банкови гаранции на фирми и площадки; санкции за нарушителите от 15 до 100 хиляди лева; отнемане на разрешението при второ нарушение.

„Кръговата икономика има за цел да удължи жизнения цикъл на продуктите. Практически това означава възможно по-дълга употреба на изделието, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват отново, но по друг начин. Това се прави отново и отново, и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. По този начин се намалява едновременно изхвърлянето на отпадъци, употребата на суровини и разхода на енергия”, каза още председателят на УС на БАР Борислав Малинов.

Конференцията „Кръгова икономика – въвеждане в рециклиращия сектор” продължава и в момента с участието на фирми от бранша, експерти, представители на европейските и българските институции. Сред тях са почетният директор на Генералната дирекция „Околна среда” към Европейската комисия Джордж Кремлис, заместник-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев, главният секретар на EuRIC Емануел Катракис, Патрик Колар – началник-отдел EASME в ЕК и други.

Коментари: 0