Планина, английски език, деца и приключения, къде?

Забавна ваканция подобрява английския език

Планина, английски език, деца и приключения, къде?
1880 ~ 3 мин. четене
Летните лагери, в които децата изучават английски език през ваканцията, са много популярни по света.

Те са международни и работят по специални методики. В тях целенасоченото обучение по английски, което се провежда до обяд, е съчетано с богати следобедни и вечерни програми от игри и приключения, творчески ателиета, занимания, свързани с различни области на всекидневния бит, природата, обществените дейности.


Всичко това се случва в реална и постоянна англоезична среда, защото това всъщност са лагери на английски. В комуникацията - помежду си, с преподавателите в езиковите школи, с аниматорите, които провеждат следобедните и вечерни програми, участниците използват само английския език.

Така той се усвоява по естествен начин: и по-лесно, и по-бързо, и по-трайно, отколкото при формалното обучение. Децата видимо подобряват нивото на владеене: речников запас, правоговор, правопис, слушане с разбиране, граматика - например времената в английския език, при които системата е по-различна от българския и изучаващите езика често срещат трудности с тях.

Самото обучение протича по занимателен начин, като децата използват компютърна техника, Интернет, мултимедия.

Те не учат наизуст готов материал, а водени от преподавателите, сами стигат до знанието - дискутират, търсят решения на казуси, изпълняват интересни задачи по различни проекти, като събират информация и след това правят презентации по темите.

Разпределени са на малки групи, за да може преподавателят да има персонален подход към всеки участник. Тук е мястото да се спомене и още една съществена полза - децата се учат да работят в екип, бързо да се ориентират и самоорганизират за "мозъчна атака", да активират мисловния си и творчески потенциал.  

В езиковите лагери обикновено има и курсове за начинаещи, които се водят по отделни обучителни програми, а участниците следобед вечер се включват в общите занимания. Практиката показва, че дори деца без никакви начални познания по езика, бързо се адаптират сред останалите и усвояват материала по-лесно.

Гарантирана безопасност

Развлекателните програми в езиковите лагери са разнообразни и осигуряват много приключения за незабравима весела ваканция. Те обаче не са сами за себе си. Съставени са съобразно изучавания в езиковата школа материал.

 
Следобедите и вечерни занимания включват редица спортове и игри в лагерните бази и сред природата, рисуване, моделиране, излети, екскурзии, забавно готварство или "домашен майстор", партита, вечери на талантите, включващи всички изкуства, търсене на съкровища, образователни музикални представяния, театрални етюди и киновечери, вечери на отделните народности, и много други.

При всички тях игровият момент по занимателен начин включва практическо приложение на усвоеното по темите от езиковото обучение.

Предложенията за детски езикови лагери 2018 са с многобройни варианти, сред които особено привлекателно е за Банско. Записванията може да са за седмица, за две, с удължаване на престоя за участник; детето може да бъде придружавано от близък възрастен и т.н.

Тук е мястото да се отбележи, че за лагерите има специални национални законодателства за безопасност и качество, изискванията на които трябва да са изпълнени, за да се получи разрешително.

Има и международни стандарти, които също трябва да са изпълнени и за които се проверява регулярно. Това се отнася както за условията в базите на лагерите, така и за провеждането на всички дейности.
Така например в детските лагери денонощно има квалифициран медик, който разполага с пълното указано оборудване и който придружава децата, когато излизат от лагера. Децата винаги са с най-малко двама обучени възрастни от лагера - преподаватели, аниматори, треньори, инструктори.

Спокойствието и сигурността са гарантирани и нощем, като до стаите на децата са настанени и хора от лагерния екип. В лагера също така имат предварителна информация за всяко дете - родителите информират за евентуални заболявания, лекарства, хранителни режими. Това се съобразява от екипа на лагера и гарантира най-добрите грижи за всяко дете.
Коментари: 0