Пласираният външен дълг е за 1,994 млрд. евро

Решението за бърза трансакция е взето заради благоприятните условия на пазара, обясниха от МФ

Пласираният външен дълг е за 1,994 млрд. евро
188 ~ 2 мин. четене
В понеделник България успешно емитира двоен транш облигации на стойност 1,994 млрд. евро. Трансакцията включва транш от 7-годишни облигации на стойност 1,144 млрд. евро и транш от 12-годишни облигации на стойност 850 млн. евро, съобщават от Министерството на финансите. 

7-годишните облигации са на цена от 98,192 евро за 100 евро номинал, при лихвен купон от 1,875% и спред от 185 базисни пункта над осреднената цена на лихвените суапове (доходност 2,156%), докато траншът от 12-годишни облигации е пласиран при цена от 98,237 евро за 100 евро номинал при лихвен купон от 3,000% и 235 базисни пункта над осредната цена на лихвените супове (доходност 3,179%). 

Четирите банки - BNP Paribas, Citi, JP Morgan и UniCredit, действаха като водещи мениджъри на сделката.

Възползвайки се от благоприятните пазарни условия в резултат на мерките за количествени улеснения, обявени след заседанието на Управителния съвет на ЕЦБ миналия четвъртък, водещите мениджъри и емитентът взеха решение да предприемат стратегия за бързо осъществяване на трансакцията в рамките на един ден. При отварянето на работния ден в Лондон бяха обявени първоначални ценови насоки за 7-годишния транш в размер на 205 базисни пунта над осреднените 7-годишни лихвени суапове и 245 базисни пункта над осреднените 12-годишни лихвени суапове за 12-годишните облигации. 

Новите облигации предизвикаха засилен инвеститорски интерес, като комбинираният обем надвиши 2,6 млрд. евро до 11.45 часа по Гринуич. В резултат на това първоначалните ценови насоки бяха ревизирани надолу, като бяха разпространени ориентировъчни цени в размер на 195-200 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 240 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации. 

Обемът на заявките демонстрира устойчивост към ревизираните по-ниски цени и продължи да нараства до 13.30 часа по Гринуич, когато приемането на заявки беше преустановено. Окончателните спредове бяха установени на 185 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 7-годишните облигации и 235 базисни пункта над осреднените лихвени суапове за 12-годишните облигации. 

Окончателните обеми на транша бяха определени скоро след това съответно на 1,144 млрд. евро и 850 млн. евро. Обемът и качеството на поръчките дадоха възможност на Република България да постигне максималния комбиниран обем, поставен като цел преди транзакцията. 

Окончателните поръчки достигнаха 2,1 млрд. евро, заявени от 195 инвеститора за 7-годишните облигации и 1,5 млрд. евро от 155 инвеститора за 12-годишните облигации. Регистрирано беше търсене от територията на цяла Европа, като и за двата транша водеща позиция имаха инвестиционни фондове и банките. 

Трансакцията е най-мащабната сделка в евро за региона на CEEMEA (Централна и Източна Европа, Близкия Изток и Африка) за тази година до момента и първата емисия на държавен дълг в евро от обявяването на новия пакет от стимулиращи мерки на ЕЦБ от миналата седмица. Следва също така да се отбележи, че при 7-годишните облигации България регистрира най-ниския лихвен купон, постиган от държавата на международните капиталови пазари. 

След тази трансакция броят емитираните от България облигации на международните капиталови пазари достигна седем, в резултат на което беше допълнена евровата бенчмаркова крива на държавата, завършват от МФ.

Както Economic.bg писа по-рано, за емисията се разбра още вчера, но от участници на пазара, а официалната информация от МФ идва едва днес.
Подкрепи Economic.bg