По-висока минимална заплата, без промяна в майчинството

Новата година започва със същите налози и по-скъпи цигари

По-висока минимална заплата, без промяна в майчинството

Хората с най-ниски доходи ще получават минимална заплата 460 лева, увеличението е с 40 лева от днес. По данни на Националната агенция по приходите, почти 63 хиляди българи работят на пълен 8-часов ден и се осигуряват на минимална заплата. Без промяна обаче остава майчинството през втората година на детето - 340 лв. 

Новата година започва без промяна на данъците и с излишък в бюджета от 1.5 млрд. лева. В бюджет 2017 е заложен дефицит от 1.3 млрд. лева. Външният дълг няма да се увеличава, тъй като тази година в бюджета не е записана възможността за тегленето на нови заеми от външните пазари. От вътрешният пазар обаче може да се тегли нов дълг. Според макроикономическите прогнози, на които е базиран бюджетът, тази година икономиката ни ще отбележи ръст от 2.5 на сто. Инфлацията ще се върне и цените ще се повишат средно с 1.5%.

От днес се увеличава вноската за пенсия. От месечната заплата за старини, родените преди 1 януари 1960 г. ще се удържат 18.8 на сто. От доходите на родените след 1959 година ще се удържат по-малко - 13.8% месечно.

Цените на цигарите се повишават между 10 и 15 стотинки. Увеличението е най-голямо при по-евтините цигари. 

Коментари: 0