Покупката на стари коли в България става по-скъпа

В същото време продуктовата такса за нови автомобили се понижава с 10%

Покупката на стари коли в България става по-скъпа

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

6314 ~ 2 мин. четене
Покупката на стари коли в България вече ще излиза по-скъпо, докато новите дизелови и бензинови коли би трябвало леко да поевтинеят. Министерският съвет прие днес промени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса (т.нар. "екотакса"), която ще бъде увеличена с между 12 и 13% за автомобилите над 5 години. Въпросната такса се плаща от търговеца, но се включва в продажната цена на превозното средство.

Размерът на продуктовата такса за пуснатите на пазара моторни превозни средства се определя въз основа на възрастта, вида на двигателя и броя пуснати на пазара МПС.

Същевременно се намалява с 10% размерът на екотаксата за нови автомобили и се запазва досегашният размер на таксата за автомобили на възраст до 5 години.

За хибридните коли тенденцията е същата, като таксата за новите се намалява с около 20%, а за по-дълго употребяваните се увеличава с 12%. До 31 декември 2021 г. пък за електромобилите няма да се плаща никаква екотакса.

Промените в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса вече са одобрени от правителството. Така се утвърждава политиката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за стимулиране на употребата на автомобили с по-ниски нива на замърсяване, отделящи по-малко вредни емисии в атмосферата.

Въведените такси за моторни превозни средства от категории М2, МЗ, N2 и N3 са съобразени с по-голямото въздействие върху околната среда като отпадъци и източници на емисии. Като част от комплексните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух те целят ограничаване на вредните емисии от по-мощни МПС двигатели с вътрешно горене, емитиращи по-големи количества вредни изгорели газове, с по-висока средна възраст спрямо леките автомобили с по-голям принос в замърсяването.

Промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) пък предвиждат излезлите от употреба големи превозни средства – тези за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3.5 тона – ще трябва да се оползотворяват на 96% и да се рециклират на 94%. Така ще се осигури по-голямо количество рециклируеми суровини и тяхната преработка в страната.

Очакваният резултат от промените е предотвратяване изхвърлянето на опасни вещества, нерегламентирано горене и третиране на компоненти и части от ИУМПС от тези категории над 3.5т., което е свързано с особено висок риск за здравето, околната среда и противоречи на принципите за кръгова икономика.

Правителството е приело и изменения в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Промените увеличават реално обхванатото население в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и се увеличава броят на разположените съдове за населени места с под 50 хил. жители средно с 15%, от 50 до 100 хил. жители - 9% и над 100 хил. жители - с около 7%.
Подкрепи Economic.bg