Помощи само в натура за непълнолетните майки

Новите мерки целят да направят системата по-ефективна и да прекратят злоупотребите

Помощи само в натура за непълнолетните майки

Малолетните и непълнолетните майки ще получават детски надбавки от държавата само в натура. Това приеха народните представители при гласуването на второ четене на промените в Закона за семейни помощи за деца.

С така приетата редакция вместо едномесечните надбавки в паричен размер, малолетните и непълнолетните майки ще получават памперси и храни.

Тази промяна е част от ключовата реформа на вицепремира Ивайло Калфин за насърчаване на отговорното родителство и пресичане на злоупотребите с помощи. Тя ще влезе сила от 2016 г., предаде Агенция „Фокус”.

В резултат на приетите промени семейните помощи се разделят на 2 типа – еднократни и месечни, които могат да се предоставят в натура или в парични измерения. За непълнолетни родители помощите ще бъдат само в натура, а техните родители ще бъдат лишени от подпомагане.

Въвежда се ново изискване, при чието неспазване се прекратяват помощите в натура – освен неполагане на грижи за детето и неползване на помощите по предназначение, родителите ще губят подкрепа в натура и ако не оказват съдействие при прилагане на мерки за закрила на детето.

Помощите за дете ще се прекратяват, ако то стане родител, гласят текстовете, като мярката е насочена в борба феномена "деца раждат деца". Според Ивайло Калфин и екипа му, промените гарантират грижа за непълнолетните бременни и майки, като ги разглежда като деца в риск. 

Непълнолетните родители със спрени месечни помощи ще могат да получат социално подпомагане на същата стойност, само че еднократно, ако продължат да посещават учебните си занятия. Майките-студентки ще получават еднократна помощ на 2 транша – половината пари ще се дават при раждането, а останали при записване на нов семестър.

Основен акцент в този законопроект са мерките срещу феномена "деца раждат деца", обясни зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров след приемането на закона. По думите му, измененията в тази връзка са съществени.

"За първи път обвързваме получаването на видове семейни помощи с мерки за закрила в семейна среда. Обвързваме получаването на помощ с конкретна работа от страна на социалните работници, така че да бъде подкрепена майката в първоначалния период от раждането. Във всички случаи помощта за тях ще бъде предоставена в натура, като заедно със социалните работници и майката ще се прецени какъв да бъде обхватът на помощта в натура", каза зам.-министърът.

В самото начало, когато непълнолетната майка роди, помощта за семейството ще бъде спряна, обясни Лазаров. Помощта за непълнолетни майки, получавани от техните родители, ще бъдат спирани ако те забременеят, като ще се получава в натура само помощта за новороденото дете, предаде БГНЕС. 

Ако евентуално непълнолетната майка се върне в училище и продължи образованието си, то помощта за нея ще бъде изплатена еднократно на нейните родители, стана ясно от обяснението на Лазаров. "Акцентът е отговорно родителство, като подкрепа ще получи детето, защото то не може да избере в какво семейство да се роди и на каква възраст да бъдат неговите родители", подчерта той.

Новият закон предвижда и еднократна помощ при извършване на осиновяване в рамките на страната, чийто размер няма да надвишава помощта при раждане на първо дете. Регламентира се еднократните помощи при раждане на първо, второ и трето дете да са с по-висок размер от помощта за четвърто и следващо дете. Въвежда се и разширена дефиниция за "семейство", като се въвежда законово определението за "семейство с един родител, който отглежда сам децата си".

С новия закон се стимулира тридетния модел, като е описано, че до трето дете помощите, които се отпускат, ще бъдат по-големи, обясни пред журналисти зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. "Има и друг регламент, който отчита променените семейни модели, а именно съвместно съжителство на родители без сключен брак. Създаваше се една неравнопоставеност, като с регламентите тя е елиминирана", подчерта той. 

Лазаров обясни, че основният аргумент за замяна на паричните добавки с хранителни е да няма злоупотреба с получаването на семейните помощи. "Основната цел е те да отидат директно към детето, за което са предназначени", добави той.

Коментари: 0