Поръчката за 52 довеждащи електробуса в София пак е спряна

ВАС реши, че „Столичен автотранспорт“ е заложил ограничаващи конкуренцията критерии

Поръчката за 52 довеждащи електробуса в София пак е спряна

Снимка: Unsplash

3845 ~ 2 мин. четене
Глория Христова Автор: Глория Христова

Обществената поръчка за доставка на 52 нови електробуса и допълнителното оборудване към тях е била прекратена на 9 юни от „Столичен автотранспорт“. Всъщност това е третото спиране на търга за електрическите возила, които трябваше да са част от довеждащия транспорт до станциите по третата линия на софийското метро. Сега решението е продиктувано от постановление на Върховния административен съд (ВАС), който уважава жалбата на „Шкода Електрик“.

След като обществената поръчка на стойност 27.6 млн. лв. бе стартирана за трети път в началото на годината, чешкият доставчик подаде жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В нея беше описано, че техническите спецификации, заложени по позиция 2 – за доставката на 22 електрически автобуси – са дискриминационни. Компанията настояваше процедурата да бъде прекратена.

В жалбата се заявява, че „документацията на възложителя  съдържа изисквания към участниците, ограничаващи конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в поръчката, без те да са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка, в нарушение на чл. 59, ал. 2 от ЗОП. Изискванията на възложителя нарушават и разпоредбите на чл. 52 от ЗОП“.

И още – „възложителят е извел и определение за това какво ще се разбира и прилага под термина „предмет сходен с предмета на поръчката", а именно: „Под „предмет сходен с предмета на поръчката" се считат доставките на нископодови, електрически автобуси, категория М2 или М3, клас А или клас I". Така поставеното изискване за технически професионални способности е в нарушение на основни принципи на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), изведени в чл. 2 от ЗОП и чл. 59, ал. 2 от ЗОП“, счита жалбоподателят.

Въпреки изложените мотиви КЗК решава, че няма основание за прекратяване на поръчката, предвид нейното обществено значение. Но решението на ВАС от 27 май тази година е друго – намира за основателна жалбата на „Шкода Електрик“ и отменя решението на КЗК. А от „Столичен Автотранспорт“ трябва да платят и разноските по делото на стойност 11 500 лв.

За спряната процедура алармираха и от "Спаси София", според които и третата поръчка е писана за определен изпълнител, защото практически ВАС постановява, че част от критериите “необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществената поръчка”. Те искат и оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ Слав Монов.

Предишния път търгът беше прекратени с мотивите, че фирмите кандидати са допуснали много грешки в попълването на документацията, в резултат на което за двете позиции с редовни документи се оказа само по един кандидат и така няма реална конкуренция.

А за първи път поръчката беше спряна през декември 2019 г., и то само 3 месеца след обявяването ѝ – поради техническа грешка, свързана с гаранционния срок. Участниците трябваше да осигурят гаранция от 24 до 60 месеца, но в методиката за оценка беше записано, че гаранцията е максимум 48 месеца. Така стана и невъзможна оценката на офертата, защото техническата грешка е била допусната още при откриването на търга, но не е била забелязана навреме.

Подкрепи Economic.bg