Потребителското доверие спада през октомври

Нагласите в редица категории се разминават с обективните данни, подчертавайки съществуващия негативизъм в обществото

Потребителското доверие спада през октомври
Автор: Стилиян Гребеничарски

Общият показател на потребителското доверие в страната спада с 2,9 пункта през октомври, спрямо предишното измерване в края на юли, показват данните на Националния статистически институт.

Негативната тенденция е сходна за градовете - спад с 2,8 пункта, и селата - спад с 3 пункта. Влошават се оценките, както за икономическото развитие през последните 12 месеца (с 4,2 пункта), така и за очакванията за следващата една година (2,5 пункта). По-неблагоприятни са и оценките и прогнозите на домакинствата, относно финансовите им състояние.


Въпреки че в страната продължава да се отчита една от най-високите дефлации, в рамките на Европейския съюз, показателят, отчитащ възприятието на потребителите за ценовото равнище през изминалите 12 месеца се покачва с 5,4 пункта. Същевременно и очакванията за инфлация през следващата година се засилват.

Противоречиви са и данни от анкетата, отразяваща нагласите за спестяване. След летните банкови турболенции, депозитите в банковата система бързо възстановиха темпа си на растеж, но потребителите са оценили икономическата среда като по-неблагоприятна за спестяване.

Анкетираните са засили нагласата си, че безработицата ще продължи да нараства, въпреки че през последните месеци нивото ѝ или се понижава или остава стабилно.

Отрицателните данни се допълват от още по-голямата резервираност на потребителите към покупка на стоки за дълготрайна употреба, автомобили, жилища и предприемане на ремонти.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"


Коментари: 0