Потреблението живна и в момента е двигател на растежа

Заетостта расте и домакинствата могат да си позволят повече стоки и услуги

Потреблението живна и в момента е двигател на растежа
Автор: Десислава Николова

Потреблението у нас се превръща в основен двигател на растежа – това се вижда от последните данни за БВП и за развитието на икономиката. Явление, което впрочем беше прогнозирано от повечето международни наблюдатели. Очакванията за 2016 г. бяха именно потреблението да движи растежа на икономиката на фона на относително по-слабо представяне на износа.

Това, което виждаме до момента, е, че за първите 3 месеца на годината потреблението на домакинствата расте с 2,5%, което е добър темп.

Обяснението е в 2 основни фактора. Единият е пазарът на труда. От 2014 г. насам се създава заетост, тази тенденция е трайна и стабилна и новите работни места са значителен брой. Говорим за десетки хиляди нови работни места всяко следващо тримесечие спрямо година по-рано.

Тази тенденция продължава и в началото на 2016 г. Трудовите доходи, които новата заетост създава, най-вероятно подкрепят и потреблението на домакинствата.

Другият водещ фактор за растежа на потреблението е дефлацията, която се настани трайно у нас и от лятото на 2013 г. насам ние сме в дефлационна среда. Цените са ниски и домакинствата могат да си позволят да потребяват повече стоки и услуги, дори ако заплатите им не се променят. Това заяви Десислава Николова от Института за пазарна икономика. 

Тези фактори най-вероятно ще продължат да действат през тази година. Дори икономиката да се забави, поне още няколко месеца ще усещаме положителния ефект. Най-вероятно за 2016 г. ще бъдем свидетели на ръст на потреблението около 3%.

Като цяло българската икономика най-вероятно ще пострада леко от това, че износът, особено за трети пазари се свива, но заради ръста на потреблението забавянето ще бъде минимално и икономиката ще нарасне с поне 2,5%, тоест растежът ще е малко по-нисък от миналогодишните 3%.

Коментари: 0