Правителството одобри допълнителни 11 млн. лв. за НСИ

Средствата се отпускат по бюджета за тази година, като са свързани с преброяването през следващата

Правителството одобри допълнителни 11 млн. лв. за НСИ

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

600 ~ 1 мин. четене

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт (НСИ) за тази година заради предстоящото преброяване на населението през следващата. Националната статистика ще получи допълнително 10.8 млн. лв., като от тях 6.12 млн. лв. са за персонал, 3.2 млн. лв. – за издръжка и 1.5 млн. лв. за капиталови разходи.

Сред дейностите по преброяването през 2020 г. са създаване на подпомагащ център, подготовка, организация и провеждане на предварителен обход, райониране на територията на страната на преброителни участъци и контролни райони, създаване на областни и общински преброителни комисии, подбор и набиране на преброители и контрольори, провеждане на обучения, както и изпълнение на комуникационната стратегия преброяването, се казва в съобщението на МС.

То е най-мащабното статистическо изследване и се провежда на всеки десет години, а целта е да се осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно детайлизирана на териториално ниво информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Коментари: 0