Правителството прие вдигане на линията на бедност

Разликата с минималната пенсия е почти два пъти

Правителството прие вдигане на линията на бедност

Снимка: Economic.bg/Архив

Правителството прие вдигане на линията на бедност през 2019 г. От сегашните 321 лв. догодина прагът ще е 348 лв. или с 27 лв. повече.

Сумата е определена на база на методиката, утвърдена от Министерския съвет през 2006 г. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването „Наблюдение на домакинските бюджети в Република България“, което ежегодно се провежда от Националния статистически институт.

В рамките на ЕС е прието посредством линията на бедност да се измерва делът на бедните лица. Нейният размер се определя ежегодно в зависимост от промяната на доходите в цялото общество.

Линията на бедност се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище на населението. Повишаването на линията на бедност обаче е странно, като се има предвид, че от 1 януари тази година минималната пенсия е 200 лв., а от 1 юли се повиши на 207 лв. Ако приемем, че линията на бедност определя минимума средства, под който даден човек не би трябвало да успява да оцелява, то е странно, че минималната пенсия е почти два пъти по-малка.
Коментари: 0