Правителството задължи веригите да продават повече български стоки

В постановлението на Министерския съвет се обяснява как да се предлагат тези продукти, както и какво точно е „регионален производител“

Правителството задължи веригите да продават повече български стоки

Снимка: Министерски съвет

7376 ~ 2 мин. четене
Автор: Цветан Петров

Министерският съвет прие постановление, с което задължава търговските вериги в България да предлагат в своите магазини продукция от български регионални производители. Търговците и досега изкупуваха продукцията на местни земеделски стопани, за да я продават в обектите си, но правителственото постановление превръща това тяхно желание в задължение и въвежда конкретни изисквания как да се случва това.

Вече има изискване местата за продажба на български продукти да са с площ, достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. На тези места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко, риба и рибни продукти, прясно месо и яйца, пчелен мед, пресни сезонни плодове и зеленчуци от регионални производители.

Въвежда се и правило млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Постановлението на Министерския съвет дефинира, че „регионални“ са производителите или групи от производители, които осъществяват дейността си на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна, граничеща с нея административна област.

За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София-област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

Приетата мярка се отнася за търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат обекти в повече от три административни области на територията на страната.

Приетото Постановление има за цел да подкрепи малките и местни български производители и да запази поминъка им. От Министерския съвет обясняват, че местната българска продукция е по-свежа, по-прясна и по-позната, тя е част от местния бит и култура. Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат.

Подкрепи Economic.bg