Право на отговор: „БДЖ-Пътнически превози“ си търси доставчик на ток по 115 лв./МВтч

Обществената поръчка е за една година с опция за удължаване за още една

Право на отговор: „БДЖ-Пътнически превози“ си търси доставчик на ток по 115 лв./МВтч

Снимка: Economic.bg/Архив

Във връзка с материал в Economic.bg със заглавие: „БДЖ търси електроенергия по 230 лв. за мегаватчас“, от държавното дружество искат право на отговор, което нашата медия им предоставя.

„Обявената процедура: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” и посочената в нея прогнозна стойност е за период от 1+1 години, пишат от ръководството в позицията си.

Обществената поръчка е обявена за доставка на прогнозно количество нетна електрическа енергия 150 280 МВтч за едногодишен период с възможност за удължаване на периода на договора с още една година при същите условия и нов обем от 150 280 МВтч. Съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) посочената прогнозна стойност от 34 564 400 лв. е за общия обем за доставка на електрическа енергия от 300 560 МВтч за период от две години, т.е. максималната предвидена цена е 115 лв. за 1 МВтч.

Като във всяка процедура по ЗОП заложените стойности са прогнозни и е заложен максимален разходен обем, което не гарантира изразходването му при изпълнението на сключения договор. С цел хеджиране на риска от силни отклонения на цената на електроенергията във всяка от двете посочи, дружеството е разделило доставката на две части – около 2/3 от общия обем се доставя по фиксирана цена за целия срок на договора, а останалата част по цена, обвързана с текущите борсови нива.

Процедурата е разделена по този начин за една година с опция за удължаване с още една година на срока на договора като гаранция, че при обявяване на нова процедура за доставчик на електрическа енергия и евентуалното забавяне на избора на изпълнител, „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД няма да изпадне в ситуация без сключен договор за доставчик на електрическа енергия, което би принудило националния железопътен превозвач да търси варианти за доставка на електрическа енергия на свободния пазар при по-високи цени и по-неизгодни условия за краткосрочен план, се казва в позицията на компанията.

Коментари: 0