Предложиха двама временни синдици на КТБ

ФГВБ е поискал от съда да назначи Лазар Илиев и Росен Ангелчев

Предложиха двама временни синдици на КТБ
220 ~ 3 мин. четене
Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) депозира в Софийския градски съд молба с искане за назначаване на временен синдик на Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД), на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН).

Поради обжалването на акта на Българската народна банка за отнемането на лиценза на КТБ АД производството по несъстоятелност на банката е спряно с определение на съда до приключване на административноправния спор. Продължилият няколко месеца спор забавя откриването на производството по несъстоятелност на КТБ АД и неминуемо води до намаляване стойността на активите на банката и съответно до намаляване размера на средствата, които ще се възстановят.

Управителният съвет на ФГВБ, като взе предвид тези обстоятелства и въз основа на приетите от Народното събрание изменения и допълнения в ЗБН - в сила от 24.03.2015 г., след произведен избор в съответствие с вътрешните правила на ФГВБ, предлага на съда за временен синдик на КТБ да бъдат назначени Лазар Илиев и Росен Ангелчев.

Предложените лица са включени в списъка, воден от Българската народна банка, отговарят на изискванията на чл. 25 от ЗБН и са изразили писменото си съгласие да изпълняват длъжността временен синдик на КТБ АД.

Г-н Лазар Илиев притежава многогодишен опит като юрист в банковата сфера. До предлагането му за временен синдик на КТБ АД г-н Илиев работи като главен секретар на Сметната палата, където преди това, между 2011 и 2014 г., е директор на дирекция „Административна дейност“. От 2002 до 2010 г. работи в Централна кооперативна банка АД, първоначално като директор на дирекция „Правна“, а през последните шест години като член на Управителния й съвет и изпълнителен директор. 

В периода от 1993 до 2002 г. г-н Илиев е главен юрисконсулт и директор на дирекция „Правна“ в Първа инвестиционна банка АД. Преди това, от 1989 до 1993 г., е работил като юрист в управление „Правно“ на Българската народна банка. От 1988 до 1989 г. е бил стажант-съдия в Софийския окръжен съд.

Г-н Илиев е магистър по право от СУ „Климент Охридски“. Притежава квалификация от Austrian Bankers College. Притежава високи организационни умения и компетенции в областта на правото, икономиката, финансите и управлението на работните процеси, придобити в хода на професионалното му развитие. Владее английски и руски език.

Г-н Росен Ангелчев притежава богат опит като юрист. До предлагането му за временен синдик на КТБ АД г-н Ангелчев е държавен експерт в дирекция „Енергийна сигурност“ в Министерството на енергетиката, където работи от началото на 2015 г. От 2004 до 2015 г. работи в Министерството на икономиката, където заема различни позиции – началник на отдел „Ликвидация“ (2004-2006 г.), зам.-председател на Борда на директорите на „Вазовските машиностроителни заводи“ ЕАД (2005-2006 г.), главен експерт в отдел „Капиталови пазари и преструктуриране“ към дирекция „Корпоративно управление и преструктуриране“ (2006-2008 г.) и държавен инспектор в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ (2008–2015 г.). 

От 2002 до 2004 г. работи в АК „Балкан“ (в несъстоятелност) първоначално като главен юрисконсулт, а впоследствие като ръководител направление „Задгранични представителства“. Бил е помощник-синдик в БСИ „Минералбанк“ АД (в несъстоятелност) през 2000-2001 г. Между 1997 и 2000 г. е главен юрисконсулт в Частна земеделска и инвестиционна банка АД (в несъстоятелност), а от 1992 до 1997 г. е юрисконсулт в Първа частна банка АД. Професионалната си дейност започва в Министерството на външните работи.

Г-н Ангелчев е юрист по международно право от Московския институт по международни отношения. Притежава добри ръководни умения и опит в областта на несъстоятелността и ликвидацията на търговски дружества. Владее английски и руски език. 
Коментари: 0