Предприятията се финансират основно с кредити

УниКредит прогнозира по-бърз растеж на българската икономика

Предприятията се финансират основно с кредити

Корпоративното кредитиране ще продължи да бъде акцент на банкирането в Централна и Източна Европа и се очаква умерено възстановяване. Това показват данните от доклад „Банкиране в Централна и Източна Европа - поддържането на устойчив растеж и иновации“.  Докладът на УниКредит беше представен по време на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие.

През последните години корпоративното кредитиране не беше приоритет на фирмите от страните в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Това се дължи на по-ниските инвестиции и сравнително високите корпоративни спестявания. През 2015 г. в отделни държави се наблюдаваше леко нарастване на изтеглените корпоративни заеми.

Освен това през изминалата година се увеличи ролята на дълговите ценни книжа (прехвърляеми вземания за предварително определен период при определени условия).  Не бива да се подценява и ролята на износа и европейските фондове, които предоставят допълнителни възможности за бизнес на банките в Централна и Източна Европа. 

„Стабилната икономическа среда, в която банките в района оперират, се очаква да остане устойчива и през 2016 и 2017 г.“, обясни Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа. 

Според доклада през настоящата година икономически растеж ще има във всички страни от Централна и Източна Европа.  

Например брутните корпоративни спестявания като част от БВП се покачиха до 20.2 на сто средно за България в периода 2009 – 2014 г. в сравнение с 15.5 на сто между 2004 г. и 2008 г., и на 17.6 на сто средно за Унгария в сравнение с по-рано 14.1 на сто.

От доклада става ясно още, че кредитирането ще остане основен източник на финансиране на предприятията в Централна и Източна Европа, но се очаква  да има и по-голяма роля на дълговите  ценни книжа.

"През последните години видяхме, че делът на финансиране чрез дългови ценни книжа се увеличава в Чехия, Полша и Словакия. Въпреки това, делът на този тип финансиране в ЦИЮЕ е само 8 на сто в сравнение с 10 на сто в Западна Европа и 43 на сто в САЩ“, отбелязва Карло Вивалди.

Възможностите за банкирането в корпоративния бизнес нарастват и благодарение на увеличаването на износа и на по-доброто опериране с европейски средства.

Европейските фондове са важен източник на финансиране на икономиките в Централна и Източна Европа и ЕС. Банките са основен фактор в този тип финансиране чрез консултантски услуги, съфинансиране и финансово посредничество.

За настоящия програмен период 2014 - 2020 г. повече от 200 милиарда евро са отпуснати от Европейската комисия в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове за държавите членки от Централна и Източна Европа. Приблизително 117 милиарда евро се разпределят за шест страни от региона, като България, Чехия, Хърватия, Унгария, Румъния и Словакия. 20 на сто или 23 милиарда евро са предназначени за финансиране на частния сектор, там банките имат най-голямо участие.

"Около 3,5 милиарда евро ще бъдат реализирани чрез финансови инструменти, одобрени от УниКредит", оценява Карло Вивалди.

Банката реинвестира 13 милиарда евро в развитието на бизнеса в Централна и Източна Европа. През миналата година банковата група е спечелила над 1.2 милиона нови клиенти във всички страни от региона, където има присъствие и възнамерява да разширява клиентската си база с по 1 милион всяка година и 10 000 корпорации годишно до 2018 г.

УниКредит планира да инвестира 1,2 милиарда евро в дигитализация, за да подобри услугите си и да намали разходите си.

Броят на потребителите, използващи услугата „интернет банкиране“ се очаква да нарасне от 5 млн. на 10 млн., тези, които ползват мобилното банкиране, от  1 млн. до 7 млн., а обемът на кредитирането в Централна и Източна Европа се очаква да нарасне от 20 милиарда евро до 106 милиарда евро до 2018 година. 

Коментари: 0