Прехвърлянето на пари от фондовете към НОИ ще срине системата

Възрастта за пенсиониране на всички категории труд трябва да се увеличи плавно

Йордан Христосков:

Прехвърлянето на пари от фондовете към НОИ ще срине системата

Снимка: БГНЕС

Автор: Михаил Михайлов

- Г-н Христосков, какъв ефект ще има споразумението между правителството и синдикалните организации за промените в пенсионната система, според които парите, натрупани досега за втора пенсия, ще бъдат прехвърлени в НОИ, ако не потвърдим избора си на пенсионен фонд?

Негативен! Ако трябва да го квалифицираме тове е един синдикален тюрлюгювеч, окрасен с гербери и с абривиатурата АБВ.

-Според вас нужно ли е увеличаване на възрастта за пенсиониране на работещите трета категория труд?

Трябва на всички категории труд да се увеличи възрастта за пенсиониране, като това увеличение за трета категория труд трябва да бъде много плавно и то да съдържа в себе си формула, по която се намалява разликата между възрастта за пенсиониране на мъжете и жените, като се стигне някъде след 2030г. до 65 години за мъжете и съответно 65 години за жените, като пак казвам, че трябва да се усъществи плавно. Консултативният съвет, който аз оглавявах, и който даде всички тези предложения на министър Калфин тази година, представи вариант, с идеята възрастта за мъжете да нараства с един месец, а за жените с два месеца и всичко това да бъде прогнозируемо, тоест хората отсега да знаят кога ще се пенсионират.

Що се отнася до втора категория труд там нарастването трябва да бъде по-голямо, тъй като повече от 15 години няма никаква промяна, както и при първа категория. Затова там трябва с по-бързи стъпки да нараства възрастта за пенсиониране, пак от началото на 2015г., за да може към 2030г. разликата да бъде за първа категория труд 8 години по-рано, а за втора категория – 3 години по-рано. Така професионалните фондове ще могат да изпълнят своите функции, защото те така са замислени. Трябва да има конкретна възраст за пенсиониране на работещите в специалните ведомства, съобразно от степента на сложност и тежест на работата. Това са нещата, които трябва да се правят, а не да се национализират средствата на универсалните фондове.

- Надеждни ли са частните пенсионни фондове в България?

Разбира се, че са надеждни! Надеждни са, защото имаме юридическо деление между фонда и дружеството и те фактически не са частни. Това са публични средства, които принадлежат на осигурените лица. Частни са управлението и дружеството, тъй като това е акционерно дружество. Тези пари са гарантирани с много добра регулация в лицето на Комисията за финансов надзор и всички регулативни текстове в Кодекса за Социално Осигуряване и това го потвърждават фактите, като се види каква е постигнатата доходност. Там няма декапитализация, а напротив - върху плащаните вноски, независимо от административните удръжки имаме генерирана доходност, тоест средствата нарастват и това гарантира сигурни пенсии, както за ранно пенсиониране, така и за хората, които са родени след 1959г. и това се вижда.

Парите в частните фондове са налични, те са по личните сметки на хората, с добра доходност и това са 7 млрд. по индивидуалните сметки на хората, докато намалените осигурителни вноски нанесоха щети на осигурителната институция в размер на 22 млрд. лева и ефектът от тези пари, оставени в работодателите, го няма. Нито имаме нови инвестиции, нито изсветляване на икономиката, нито нови работни места. Премиерът трябва да потърси отговорност там. Трябва да попита защо няма ефект от намаляването на вноските и от ниските данъци.

-Възможно ли е нарастване на осигурителните вноски?

Възможно е и трябва да бъде направено, естествено много внимателно, съобразявайки се с икономическата конюнктура и затова нашето предложение беше да се увеличи вноската за фонд Пенсии и фонд Безработица с 1% пункт. Това ще намали дефицита в общественото осигуряване като процент от БВП. През 2017 г. би следвало да се увеличи вноската в Универсалния фонд, за да може да има по-голяма капитализация и отново през 2019 г. или 2020 г. да се търси възможност за увеличение от още 1% на вноските във фонд Пенсии. Постепенно трябва да намалява участието на държавата с данъци и да се увеличи участието с вноски, което е нормално за една осигурителна система от разходо-покривен тип, защото финансирането на пенсиите с пари от данъци, главно от ДДС, означава, че самите пенсионери си плащат сами 20% от пенсията всеки месец.

-  Възможни ли са злоупотреби с реалните финансови средства от фондовете?

Злоупотреби са невъзможни! Възможни са измами от страна на осигурените лица, понякога подпомогнати от работодатели и по-рядко от служители, под формата на болнични на хора, които са здрави, под формата на експертни решения на ТЕЛК за здрави хора или пък представяне на документи за пенсиониране с невярно съдържание, главно в периода преди 1997г., когато не съществуваше персионален регистър. Там има сериозни пробойни и аз смятам, че там има много големи резерви, както и при събираемостта на вноските.

Ако се върнем на тази финансова операция с доброволното участие, то целта е чисто фискална. Това е Дянковщина на квадрат...ще обясня защо: Целта е първо част от тези около 7 млрд. лева във фондовете за задължително осигуряване – т.нар. втори стълб да се върнат в държавата – в НОИ и то под формата на закупени държавни ценни книжа, тъй като фондовете са от участниците на пазара и закупуват част от държавния дълг. Преминавайки в НОИ една сума от порядъка на 1.5-2 млрд. ако това е % на избраните участия в НОИ, вместо в Универсалния фонд, то на практика веднага се заличава с около 2 млрд. лева вътрешния държавен дълг, и то автоматично. С вноските, които ще отиват в НОИ, а не в индивидуалните сметки, ще се подобрят приходите на НОИ с около 300-400 млн. лева, което означава, че ще се намали субсидията и ще се спестят пари от бюджета. Това е операцията, но тя ще има краткосрочен ефект. Парите, които се акумулират,  ще бъдат изхарчени бързо, но тук има т.нар. морален риск.

Онези, които ще изберат да отидат в НОИ с натрупаните си средства, ще бъдат хората с несигурна заетост и ниска доходност, които ще се скрият зад солидарността, т.е. НОИ ще бъдат натоварени с увеличаване на държавния дълг и с огромни бъдещи задължения да плащат гарантирани пенсии на тези хора. Моралният риск се състои в това, че хората, които имат високи доходи и сигурна заетост, категорично ще останат в универсалните фондове. Те са интелигентни хора и разбират каква е доходността и ползата от тези фондове и в резултат на това НОИ ще получи огромни задължения към онези, които ще се прехвърлят към тяхната система и вместо да стабилизираме системата за в бъдеще ние ще я дестабилизираме окончателно.

Ако трябва да се говори за избор, нека хората сами да решават в кой фонд да участват, а също така да преценят за себе си и тип инвестиционен портфейл. Това са така наречените Мултифондове, за които има подготвени законови текстове от повече от 5 години и готовност за учредяване. В  рамките на всеки фонд трябва да има три портфейла – високодоходен, балансиран и консервативен, за да могат хората сами да избират, а не да ги връщаме назад във времето. Това е удар върху съществуващия модел, това е реставрация на комунизма.

-Според вас нужно ли беше правителството да кляка под натиска на синдикатите?

Категорично не биваше! Всичко това се прави зад гърба на останалите участници в кабинета, т.е. коалиционните партньори, в лицето на Реформаторския блок. Това се прави в нарушение на тристранния диалог, зад гърба на работодателите и без никакъв професионализъм. Това са неща, които вече са се случили в Унгария и резултатите са негативни, така че това е тотално грешна стъпка, да не говоря че тук има маса недомислици и на яве излиза въпроса какво правим с хората, които не избират, а се разпределят служебно между пенсионните фондове и т.н., но не искам да навлизам в детайли. Аз съм сигурен, че пак под натиск на експертите и под натиска на останалите политически сили Бойко Борисов ще се завърти на 180 градуса. Да не споменавам, че той говори маса нелепости. Той повтаря фразите на едно недоразумение, един човек, които е в Министерството на труда, не е министър, но е негов заместник.

- Кога според вас българските пенсионери няма да гледат първо цените в магазините?

Това винаги ще бъде и всички пенсионери гледат цените, въпросът е какво могат да сложат в кошницата. Пенсионният модел, който в момента се руши в пълния си вид, когато хората родени след 1959г. почнат да се пенсионират, тогава съотношението между пенсията, която ще получават и доходите, които са получавали преди пенсионирането, заедно с участието в доброволен фонд евентуално ще бъде 80%. Така че тогава хората наистина няма да почувстват този срив в жизнения си стандарт, когато се пенсионират. Това става много бавно, а в момента всичко, което е създадено, се руши, и хората ще загубят още едно право, когато се прехвърлят в НОИ.

Сега при загуба на работоспособност над 70% или при смърт, което за съжаление често се случва, тези пари от Универсалния фонд или Професионалния фонд отиват при наследниците на този, който е починал, или който е загубил работоспособността си. Сега при влизане в НОИ те губят тези пари и те отиват в общия кюп – фонд Солидарност, нещо, което имаше до 2000 г. и нещо, което беше променено и всички международни институции, в това число Международната организация по труда, Международната асоциация по социално осигуряване, считат че този модел е много по-съвременен, отколкото е двустълбовия модел.

Коментари: 0