Приеха на второ четене социалния и здравния бюджет за 2018 г.

Дефицитът на НОИ, заложен в гласувания бюджет, е в размер на 4.1 млрд. лв.

Приеха на второ четене социалния и здравния бюджет за 2018 г.

В сряда депутатите приеха на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националния осигурителен институт (НОИ).

Дебатите относно бюджета на ДОО продължиха близо пет часа, като на първо място беше приета рамката на бюджета на ДОО за 2018 г., която е 11.067 млрд. лв. Като част от бюджета на ДОО бяха приети и бюджетите на отделните фондове, както и бюджетът на НОИ.

Съгласно приетия на второ четене текст от бюджета на ДОО за следващата година минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 510 лв. Народните представители гласуваха максималният месечен размер на осигурителния доход да бъде в размер на 2600 лв.

Управляващите бяха предложили минималният осигурителен доход на земеделските производители и тютюнопроизводители да бъде в размер на 480 лв., но депутатите приеха предложението на БСП той да възлиза на 350 лв. Народните представители решиха да увеличат паричното обезщетение за отглеждане на малко дете от 340 на 380 лв. през втората година на майчинството. С приетия бюджет на ДОО се увеличи дневният минимален размер на обезщетението за безработица от 7.20 лв. на 9 лв.

Дефицитът на НОИ, заложен в гласувания бюджет, е в размер на 4.1 млрд. лв. Тези средства ще бъдат осигурени от държавния бюджет, като бъдат събрани чрез различни видове данъци, различни от социалните осигуровки. Фонд „Пенсии“ пък бе приет с излишък от 3, 921 млрд. лв.

Депутатите решиха минималният размер на пенсията да бъде 200 лв. от 1 януари 2018 г. и 207,60 лв. от 1 юли следващата година. Парламентът прие пенсиите да се преизчисляват с 1,169% за всяка година осигурителен стаж.

Коментари: 0