Приходите на „БДЖ – Товарни превози“ се увеличиха по време на кризата

Компанията отчете приходи от 60.6 млн. лв. за първата половина на 2020 г.

Приходите на „БДЖ – Товарни превози“ се увеличиха по време на кризата

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

За първата половина на годината приходите на „БДЖ – Товарни превози“ (БДЖ ТП) са в размер на 60.6 млн. лв. , което е с 2.5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2019 г., става ясно от финансовия отчет на държавната железница за първите шест месеца на годината.

За разглеждания период компанията запазва обема превозени товари. Превозени са 3 707,11 хил. тона товари, което е с 15,43 хил. тона, или 0.41% по-малко в сравнение с предходната година. „В състояние на влошаване на икономическите показатели в световен мащаб, компанията увеличи пазарния си дял в товарните жп превози с повече от 5%  в изпълнение на заложения в бизнес плана на дружеството планиран превоз от над 7,5  млн. тона товари през 2020 г.“, пишат от БДЖ ТП.

През първото шестмесечие на 2020 г. „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД е намалило разходите за външни услуги с 37 % (2.3 млн. лв.).

С цел преодоляване на изоставането в ремонтната програма от предходни години, „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД инвестира в капитални и текущи ремонти на подвижен жп състав с 1 млн. лв. или 80% повече в сравнение със същия период на миналата година.

За всички стари задължения са подписани споразумения за изплащане със съответните погасителни планове, които се обслужват редовно. По този начин „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД постига EBITDA (печалбата на компанията преди лихвите, данъците) за шестмесечието на 2020 г. от 1.4 млн. лв.

Коментари: 0