Присъединяването към делото за новите цени на винетките е безплатно

Делото ще се разглежда на 2 февруари

Присъединяването към делото за новите цени на винетките е безплатно
3734 ~ 3 мин. четене

Присъединяването към делото срещу винетките може да стане чрез молба със свободен текст и напълно безплатно. Добре е към молбата да се приложат и копия от контролен талон или друг документ, доказващ, че съответният човек е собственик на лек автомобил и че кара кола, която се движи по пътната мрежа. Това обяснява пред "Сега" адвокат Михаил Екимджиев, който е специалист по дела срещу актове на правителството.

Върховният административен съд (ВАС) е насрочил за 14 ч. на 2 февруари разглеждането на делото срещу новите цени на винетките, образувано от Николай Филев от София. До деня на заседанието всеки правоспособен собственик на автомобил може да се присъедини към делото. Това може да стане с молба, в която да се посочи в свободен текст желанието за присъединяването към жалбата на Филев. С определение ВАС вече призна, че понеже той е правоспособен водач и притежава автомобил, негови права и законни интереси са пряко и непосредствено засегнати от новите цени на винетките, тъй като няма как да се движи по републиканските пътища, ако не плати винетна такса. Важно е да се знае, че хората, които искат да се присъединят, трябва да дават доказателства, че са водачи на моторни превозни средства от категория 3 по тарифата за винетките, т.е. леки автомобили до 8 места. Това е така, защото в определението си ВАС е приел именно тях като заинтересовани с правен интерес.

Необходимо е и в молбата за присъединяване да се посочи и конкретното дело, със съответния конкретен номер по описа на съда, в което съответният човек иска да стане участник. Според сайта на ВАС по жалбата на Николай Валентинов Филев в Първо отделение на съда е образувано "административно дело 14071/2015 г."

Предмет на делото е Постановление № 317/17.11.2015 г. на Министерския съвет, с което беше изменена тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). С оспореното постановление на кабинета цената на винетката за лека кола за тази година скочи на 97 лв., което е с 30 лв. повече от таксата за 2015 г. В жалбата си до ВАС Николай Филев заявява: "Извън медийните изяви на министъра на регионалното развитие и благоустройството, че причината, налагаща промяната в цената, е фактът, че винетните такси не са променяни от 2008 г., то липсват каквито и да е било мотиви към предприетото изменение на нормативния акт". Той се позовава на чл. 26 от Закона за нормативните актове, който регламентира, че изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Освен това задължава съставителите на проекти да ги публикуват на интернет страниците си с мотивите и доклада и да дадат най-малко 14 дни на заинтересованите от предлаганите изменения да изразят становище.

"Нито на страниците на Министерския съвет, нито на страниците на МРРБ като съставител на проекта на постановление за изменение на тарифата не бе публикуван същият, ведно с мотивите, респективно докладът към проекта", пише Филев в жалбата си и добавя, че е бил лишен от възможност за активно участие в производството по изменение на цените на винетките.

ОТКАЗ

ВАС е отказал да спре действието на новите цени, защото в жалбата липсвали каквито и да било твърдения за евентуални вреди, които действието на постановлението би причинило на Филев, независимо че увеличението е с 30 лв., или с 45%, спрямо действащия до 10 декември 2015 г. размер на годишните винетни такси. "Искането не е подкрепено с каквито и да било конкретни твърдения и доказателства по какъв начин увеличеният размер на годишната винетна такса засяга правната сфера на жалбоподателя и за вероятността от настъпването на значителни или трудно поправими вреди", пише в определението.

ПРЕЧКА

Към делото на Филев е постъпила жалба от Тодор Тодоров в качеството му на управител на фондация "Институт за защита на демокрацията". Съдът обаче е оставил без движение тази жалба. Магистратите са дали "указания и срок да представи доказателства за правосубектност и представителна власт на лицето, подписало жалбата, както и доказателства за наличието на пряк и непосредствен интерес за фондацията да оспорва" постановлението на МС. Затова е по-добре да се присъединяват отделни водачи, които прилагат копия от документ, че са водачи и собственици на леки автомобили, а не организации, защото те трябва да доказват допълнителни факти. Поне в случаите на конкретни водачи като Филев съдът вече е приел, че имат правен интерес да водят такова дело.

Подкрепи Economic.bg