Проектът „Белене“ погълна още 20 млн. лв.

БЕХ погаси годишната лихва по заем за близо 1 млрд. лв.

Проектът „Белене“ погълна още 20 млн. лв.
„Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) е платил 21.25 млн. евро (41.6 млн. лв.) лихва по издадената през 2013 г. облигационна емисия на стойност 500 млн. евро. Това е третото годишно лихвено плащане, а според проспекта ще има още поне две такива до падежа през 2018 г. Близо половината от тази сума може да се сложи на сметката на проекта АЕЦ "Белене".

Средствата по емитираната преди три години облигация бяха използвани основно за плащане на задълженията на Националната електрическа компания (НЕК) по проекта „Белене“. Към 2013 г. за тази цел бяха необходими 200 млн. евро.

Останалите пари бяха използвани за други енергийни проекти като например газовите връзки със съседните държави, както и за плащане на законово определения дивидент към държавата.

В проспекта към облигационната емисия бе записано, че във времето от 2013 до 2017 г. инвестиционната програма на БЕХ ще изисква по 700 млн. евро годишно, което е много повече от паричните потоци, които холдингът реализира. Тогава обаче все още на дневен ред стояха проекти като „Белене“ и Южен поток.

Коментари: 0