Прокуратурата проверява плажовете

Поне 50% от площта им трябва да е свободна за ползване

Прокуратурата проверява плажовете
196 ~ 2 мин. четене
Проверка на плажовете по българското Черноморие разпореди Върховната административна прокуратура (ВАП) с цел осигуряване на правото на гражданите при почивката им на българското Черноморие 50% от всеки плаж да се ползва свободно, информират от прокуратурата. 

Законът за устройството на Черноморското крайбрежие предвижда изрично, че не по-малко от 50 на сто от площта на всеки плаж трябва да бъде предназначена за свободно ползване. 

От прокуратурата съобщават, че са били изнесени случаи, в които концесионери заемат цялата площ на морските плажове и така те се превръщат изцяло в платени. Събират се такси и за зоните от плажа, които са предназначени за свободно (безплатно) ползване, като на тях без основание се разполагат различни съоръжения. ВАП възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството извършването на проверка, тъй като МРРБ е компетентният държавен орган, оторизиран да осъществява контрол и мониторинг. 

Целта на проверката е спазването на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и в хода й следва да се установи спазват ли се изискванията на закона относно размера на площите за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на морските плажове /не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ/, както и на дължината на бреговата линия пред площите за свободно разполагане на плажни принадлежности. 

Налице е законово изискване за осигуряване на равностоен достъп до морето на зоните за свободно разполагане със зоните за разполагане на плажни принадлежности от концесионера или наемателя. Проверката на прокуратурата ще установява още дали се спазват техническите параметри на морските плажове в изпълнение на изискванията на ЗУЧК относно размера на площите на преместваемите обекти и съоръжения. 

Указано е при констатиране на нарушения, МРРБ да предприеме действия за реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителите. В срок до 20 юли 2015 г. МРРБ следва да предостави на прокуратурата обобщен доклад с констатациите от проверката.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg