Просрочените задължения на общините започнаха да растат

В продължение на близо три години неплатените в срок дългове намаляваха устойчиво

Просрочените задължения на общините започнаха да растат
След близо три години устойчиво намаление на просрочените задължения на общините в България, през второто тримесечие на 2019 г. те отново са започнали да растат. Данните на Министерството на финансите към края на юни показват, че неплатените в срок общински дългове са 123.9 млн. лв., което е увеличение с 13 млн. лв. Добрата новина все пак е, че спрямо пика на задлъжнялост на местните власти през септември 2016 г. има намаление  на просрочените задължения с 36%.

Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 131 общини от общо 265. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 83 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е близо 32 млн. лв. За същия период 50 общини увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 26.7 млн. лв.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.06.2019 г. възлизат на 1.39 млрд. лв., в т. ч. 602.7 млн. лв. вътрешен и 782.6 млн. лв. външен дълг. Голяма част от общинския дълг и общинските гаранции (1.17 млрд. лв.), са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти. Столична община формира 52% от общия размер на дълга.

Друга лоша новина в тримесечния анализ на МФ, освен нарастването на просрочените задължения на общините, е намаляването на дела на собствените приходи като част от общите бюджети на общините. Към края на второто тримесечие средният дял пада до 39.41%, докато година по-рано е бил 41.95%.
Коментари: 0