Публичните разходи в България са с малък принос за икономиката

Един похарчен лев държавни пари допринасят с 50 ст. за икономиката

Публичните разходи в България са с малък принос за икономиката
Публичните разходи в България са неефективни и за всеки похарчен лев с цел да се стимулира икономиката, ефектът е 50 стотинки. Това каза Антон Герунов, началник на политическия кабинет на вицепремиера Румяна Бъчварова и преподавател в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", пред Bloomberg TV.  Неговите изчисления показват, че в България фискалният мултипликатор е 0.3 –0.5.

"Този ефект се увеличава по време на криза, но не достига до 1. Най-разумно за България е публичният сектор да изпълнява своите присъщи функции - да ги изпълнява ефективно, да предоставя публичните услуги за хората и само в много краен случай да се намесва в икономиката“, смята експертът по публични финанси. Според него делът на преразпределението на брутния вътрешен продукт (БВП), който в България е около 40%, трябва да падне с 10-15 процентни пункта.

Според Герунов върху публичните инвестиции трябва да има строг контрол, да се планират рационално, да се прави оценка на очаквания ефект, въздействието и след това да се следи дали целите са изпълнени. „Публичните финанси трябва да се управляват на постоянно еволюционно учене“, смята той.

„Политическият процес не може да отреагира достатъчно бързо на променените икономически реалности. Проблемът е концептуален. Правенето на фискална политика трябва да минава през точни правила и да има конкретни измерители, които да се определят чрез една широка експертна дискусия, каза още гостът“, добавя експертът.
Коментари: 0