Индустрията в България вече има онлайн карта

Липсата на картографиране на българската икономика по региони, по сектори и по фирми досега винаги е създавало трудности

Индустрията в България вече има онлайн карта

Снимка: Automotive Cluster Bulgaria

Индустрията в България вече е картографирана, като картата е достъпна на адрес Bg Industry Map. Проектът, който представя цялостна картина на бизнеса в страната, е изготвен от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ).

Те са изготвили бази с данни и подробни карти на 14 предварително избрани индустрии в страната. Сайтът е разработен специално за целта на проекта и позволява избор на една, няколко или всички индустрии, които визуализират на картата на страната всеки производител в конкретния сектор.

BG Industry Map позволява още да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма. В секцията за сваляне са достъпни удобни за печат карти.

Липсата на адекватно картографиране на българската икономика по региони, по сектори и по фирми досега винаги е създавало трудности при обхващането на цялостната картина в бизнес сектора. Реализирането на този проект за електронни и графични услуги дава възможност за по-лесно и достъпно боравене с данните и филтриране по район, брой заети, финансов резултат, при това безплатно и достъпно за всеки, който има нужда от данните.

Картите обхващат следните индустрии:

 • Автомобилна
 • IT
 • Аутсорсинг
 • Енергийна
 • Машинна
 • Мехатроника
 • Хранително-вкусова
 • Козметична
 • Текстилна
 • Водна и морска
 • Мебелна
 • Биотехнологии
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Образователна
Коментари: 0