Работодателите не одобряват искането на ВЕИ-та да получават държавни пари

аботодателите няпомнят, че малките ВЕИ-та са получили двойно финансиране за изграждане на мощности

Работодателите не одобряват искането на ВЕИ-та да получават държавни пари

Снимка: Economic.bg

Непримливи са исканията за допълнителни парични компенсации от малките ВЕИ производители. С тази позиция излязоха Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ по повод искането на фирмите поправка в Закона за енергетиката от 2015 г., която регулира двойното финансиране, да не се прилага за техния бизнес.

Работодателите няпомнят, че малките ВЕИ-та са получили двойно финансиране за изграждане на инсталации по няколко начина - чрез Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. и чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ и това подпомагане е сметнато от ЕС за нерегламентирана държавна помощ.

„Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са възстановени и протестират”, добавя в позицията си големия бизнес.

В нея се казва още, че правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители.

Работодателите коментират, че общественото мнение е ангажиранос казуса вече 3 години и припомнят, че през 2016 г. е прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и КЕВР.

Коментари: 0