Raiffeisen Bank отчете €1.1 млрд. консолидирана печалба за 2017 г.

Показателят необслужвани кредити отчита спад от 3.0 пр.п. на годишна база до 5.7%

Raiffeisen Bank отчете €1.1 млрд. консолидирана печалба за 2017 г.
920 ~ 2 мин. четене

През 2017 г. Raiffeisen Bank International AG (RBI) е постигнала консолидирана печалба от  1.12 млрд. евро. На Годишното общо събрание на акционерите ръководството на австрийската финансова институция ще предложи да бъде гласуван дивидент от 0.62 евро на акция. Това би представлявало максимално дивидентно плащане от 204 млн. евро и коефициент на дивидентното плащане от 18%.

“Много сме удовлетворени от изминалата финансова година. Постигнахме един от най-добрите резултати в историята на компанията и  в същото време осъществихме важни проекти като сливането с Raiffeisen Zentralbank”, коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на RBI. “Радваме се, че отново можем да плащаме дивидент и за 2017 г. Предлагаме 62 цента на акция, като целта ни е да постигнем коефициент на дивидентното плащане между 20 и 50%", добавя Щробл.

Нетният лихвен доход отчита минимален ръст от 11 млн. евро до 3.208 млрд. евро. 

Растежът на този показател в Русия (плюс 84 млн. евро), дължащ се преди всичко на валутни ефекти и маржове, е в противовес на спада на нетния лихвен доход на всички други пазари, поради продължаващите ниски нива на лихвените проценти.

Въпреки ефектите от поскъпването на валутата, общите административни разходи на групата намаляват с 1% на годишна база, или 37 млн. евро и възлизат на 3.104 млрд. евро. В частност, средният обменен курс на рублата се повишава с 12% на годишна база. Съотношението разходи спрямо приходи се подобрява с 2.1 процентни пункта до 59.4%, благодарение на по-високия оперативен приход.

Значителен спад на нетните провизии

Нетните провизии за обезценка намаляват с 62% на годишна база до 287 млн. евро.

Показателят необслужвани кредити отчита спад от 3 пр.п. на годишна база до 5.7%.

На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлиза на 12.9%, а общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) бе 17.9%.

Перспектива

“През тази година също планираме много неща. Искаме да растем в избрани страни и да продължим с дигиталната трансформация на RBI. През изминалата година стартирахме Elevator Lab – най-големият Финтех Акселератор в Централна и Източна Европа, а за пролетта на тази година сме планирали второто му издание,“ допълни Щробл.

RBI ще се стреми към средногодишен ръст на кредитирането в средата на едноцифрената зона.

След като през 2017 г. бяха отчетени много ниски разходи за риск (287 млн. евро), очакванията на банката са, че през 2018 г. загубите от обезценки на финансови активи ще бъдат над нивото от 2017 г.

Прогнозата на RBI е, че показателят необслужвани кредити ще продължи да намалява в средносрочна перспектива.

Целта на банката е постигането на съотношение разходи спрямо приходи под 55% в средносрочен план, консолидирана възвращаемост на капитала от около 11% и базов собствен капитал от първи ред – CET 1 ratio (според пълните изисквания на регламента) от около 13% след плащане на дивидент.

На базата на тази цел, намеренията на RBI са да плаща като дивидент между 20 и 50% (коефициент на дивидентното плащане) от консолидираната печалба.

Подкрепи Economic.bg