Ръст на пътуванията на чужденци у нас с 0.8% през ноември

Увеличават се посещенията от Германия, Великобритания, Чехия, Испания, Гърция

Ръст на пътуванията на чужденци у нас с 0.8% през ноември

През ноември сме пътували повече в чужбина спрямо същия месец на миналата година. Най-голямо увеличение има при пътуванията към Македония – с 41,8%, Великобритания – 36,6%, Италия - с 16,7%, Испания - с 16,4%, Гърция - с 16,2%, Германия - с 15,6%, Австрия - с 11,8%, Румъния - със 7,9%, Турция - с 6,8%, а общото нарастване е с 12,7% средно. Пътували сме по-малко към Франция (28,7%) и Русия (27,6%), показват данни на НСИ, оповестени днес.

Пътуванията с други цели - гостуване, обучение, посещение на културни и други мероприятия заемат най-голям относителен дял в общия брой пътувания – 46,9%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 27,7% и със служебна цел – 25,4%.

Към Великобритания и Турция сме пътували основно с цел гостуване, обучение или посещение на културни и спортни мероприятия. Повече от половината пътувания към Русия са били със служебна цел, а 45,9% от тези към Испания са били с цел почивка и екскурзия.

През ноември броят на пътуванията на българи в чужбина е 305,2 хил., а на чужденци в България е 436,8 хил. Посещенията на чужденци през разглеждания период е с 0,8% над нивото от ноември 2014 г. Повече чужденци са дошли у нас с цел почивка и екскурзия – с 6,2% и с други цели – 2,6%, а е намалял броят на регистрираните пътувания със служебна цел – с 10,2%.

С малко намалява делът на посетителите от ЕС – с 0,4%, и той вече достига 52,5% от всички чужденци. По-малко пътувания у нас регистрират жители на Унгария, Австрия, Нидерландия, Словакия. В същото време повече посещения са дошли от Германия, Великобритания, Чехия, Испания, Румъния, Гърция.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 93,2% от всички посещения на граждани от Израел и 82,7% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 70.8% от всички посещения на граждани от Полша, а с други цели са 68.8% от посещенията на граждани от Гърция и 67,7% - от Румъния, отчитат от НСИ.

Коментари: 0