18,7% ръст на приходите от нощувки през май

Увеличават се приходите от чужди туристи

18,7% ръст на приходите от нощувки през май
192 ~ 2 мин. четене
Приходите от нощувки през май 2016 г. достигат 59.8 млн. лв., или с 18.7% повече в сравнение с май 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 25.2%, така и от български - с 8.3%, сочат данни на НСИ. 

През разглеждания период в страната са функционирали 2 228 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 102.3 хил., а на леглата - 222.1 хиляди. В сравнение с май 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.3%, докато леглата в тях се увеличават с 3.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2016 г., е 1 350.5 хил., или с 20.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 24.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

През май 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.0% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.5% от нощувките на чужди граждани и 30.6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.9 и 33.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2016 г. се увеличават с 15.0% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 535.8 хиляди. От всички пренощували лица 54.7% са българи, като по-голямата част от тях (64.6%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 242.8 хил., като 76.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2016 г. е 22.3%, като се увеличава с 2.4 процентни пункта в сравнение с май 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.8%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 19.4%, и с 1 и 2 звезди - 15.0%. 
Подкрепи Economic.bg