4,3% ръст на приходите от нощувки през ноември

Най-много нощувки са регистрирани в хотели с 4 и 5 звезди

4,3% ръст на приходите от нощувки през ноември
Автор: Божидара Иванова
Приходите от нощувки през ноември 2014 г. отбелязват ръст от 4,3% спрямо ноември 2013 г. и достигат 29,0 млн. лв., сочат данни на НСИ. Увеличение е регистрирано в приходите от чужди граждани с 10,7%, българските остават без промяна.

През ноември 2014 г. в страната са функционирали 1925 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55 хил., а на леглата - 109,2 хил. Спрямо същия период на миналата година местата за настаняване са се увеличили със 7,2%, а на леглата в тях - с 8,7%.

Общият брой на регистрираните през ноември 2014 г. нощувки е 595,6 хил., или с 1,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди (с 6,1%).

От общия брой нощувки на чужди граждани, 64,6% са реализирани в хотели с 4 и 5 звезди и 34,4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27,4% от нощувките на български граждани и 21,8% - на чужденци. В останалите места за настаняване нощувките съответно са 38,2 и 13,6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноевмри 2014 г. се увеличават с 0,5% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 305,3 хил. От всички пренощували лица 73,5% са българи, като по-голямата част от тях (62,3%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1,9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 80.9 хил., като 70.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2014 г. е 19.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 26.7%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 17.1%, и с 1 и 2 звезди - 14.8%. В сравнение със същия месец на предходната година през ноември 2014 г. заетостта на леглата намалява с 1.3 процентни пункта, като най-голямо е понижението при местата за настаняване с 3 звезди - с 2.1 процентни пункта.
Коментари: 0