Расте броят на компаниите в България, избрали роботите заради липса на работници

Половината от компаниите споделят, че пандемията им е повлияла негативно

Расте броят на компаниите в България, избрали роботите заради липса на работници

Снимка: Unsplash

Броят на компаниите в България, които избират автоматизацията като основен мотив за справяне с липсата на работна ръка, през тази година се увеличава. Това е един от изводите в тазгодишното проучване на Асоциацията по роботика и автоматизация (PARA). Проучването е проведено сред 32 компании от производство на автомобилни компоненти, мебелна, електроника, машиностроене. Във включилите се фирми работят малко под 15 хиляди служители.

През настоящата година 14 компании споделят, че основният им мотив за въвеждането на автоматизацията е липсата на работна ръка, докато през 2019 г. този отговор са дали само 6 компании. Близо 44% от участниците в изследването изпитват недостиг на служители.

Половината от компаниите, които са участвали в проучването на PARA, споделят, че пандемията им се е отразила негативно. За 38% извънредното положение не е оказало влияние, а за 19% дори процесът се е ускорил.

От PARA споделят, че в тяхното проучване 219 робота биват представени в анкетата. От тях 17 са на образователна институция и не се използват в производствения процес. Така излиза, че 202 индустриални робота са представени финално в анкетата, като 46% от тях (92 на брой) биват използвани в четири фабрики за автомобилни компоненти.

Средно 1 робот на 45.85 служители помагат в 4 фабрики за автомобилни компоненти.

Останалите 54% от роботите се използват в машиностроенето, ХВП, автоматизация и електродомакинска техника. От тях средно по една машина помага на 70.66 служители в компанията.

От резултатите прави впечатление, че и през тази година нуждата на бизнеса за автоматизация на производството остава на преден план. 75% (или 24 компании) желаят да автоматизират избрания процес през следващите три години. Последваща дейност е събирането и обработването на данни с 43.8%. Сравнено с резултатите от изминалата година, едва 7 компании (или 13.5%) се спират на засилената нужда от автоматизация в следващите три години.

Съществена разлика се наблюдава между разпределението на бюджетите за автоматизация в следващите три години. На въпрос какви са планираните инвестиции се забелязава следното: с 5.5% се повишава броят на компаниите, които биха вложили до 100 хиляди лева в автоматизация.

В графа 100-300 хил. лв. процентите остават сравнително близки спрямо миналото проучване, при което 17.3% са заделили тази сума. 15.6% са планирали същия бюджет за следващите три години.

В проведеното през 2020 г. проучване се включва нов въпрос, свързан с видове роботи, които бизнесът смята, че ще му помогнат в производствен аспект. Данните показват, че 56.3% (или 18 компании) считат, че роботи за монтаж на компоненти са от ключово значение за това. На следващо място роботите за инспекция са отбелязани от 14 компании като ключови. На трето остават тези за зареждане и пълнеж – с 40.6%.

Коментари: 0