Държавата е инвестирала 75 млн. лв. във ВиК сектора за 4 години

Поддържат се над 90 000 км водопроводна и канализационна мрежа

Държавата е инвестирала 75 млн. лв. във ВиК сектора за 4 години
328 ~ 2 мин. четене
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е инвестирало над 75 млн. лв. във ВиК инфраструктурата през последните 4 години. За същия период над 332 млн. лв. са реинвестираните от самите ВиК оператори средства, събрани от техните абонати и вложени обратно за подобряване на системите. Данните за обема на инвестициите по отделните региони в страната за периода 2015 г. - 2018 г. бяха предоставени на народни представители в отговор на техни въпроси към министър Петя Аврамова.

„До края на 2020 г. предстои в сектора да бъдат инвестирани нови 1,3 млрд. лв. през оперативна програма “Околна среда 2014-2020“ за изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, за реконструкция на съществуващи и построяване на нови водопроводи и съоръжения. Обектите и подобектите са над 350 и са определени след изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания. „ВиК“ ООД – гр. Русе вече подаде предсрочно първото проектно предложение за финансиране по оперативната програма. Крайният срок за представяне на проекти в Министерството на околната среда и водите е 23 април 2019 г.“, се казва в отговора на Аврамова.

По оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“ бяха построени 51 пречиствателни станции и над 2500 км ВиК мрежа.

Данните показват, че за първи път в последните години ВиК отрасълът е изведен до един от основните приоритети в страната, след като в продължение на близо 30 г. преди това в него не са правени никакви инвестиции, освен за аварийни ремонти. Водопроводните и канализационните мрежи на територията на страната са с дължина над 90 000 км., като за привеждането им в добро експлоатационно състояние е необходим огромен финансов ресурс. За сравнение – републиканската пътна мрежа в България, която се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура“, е с дължина около 20 000 км.
Подкрепи Economic.bg