Регионалното министерство очкава ръст на БВП с 15% до 2030 г.

Сред очакваните постижения в областта на градското развитие е намаляване на времето, прекарано в задръствания

Регионалното министерство очкава ръст на БВП с 15% до 2030 г.

Снимка: Economic.bg/Краси Свраков

1724 ~ 2 мин. четене

Повишаване на брутния вътрешен продукт (БВП)  на глава от населението средно с 15% във всички шест района на страната и ръст на икономически активното население в градовете до 2030 г. са част от целите, които залага Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в Националната програма за развитие България 2030.

Политиките са разписани в Приоритет 9 - „Местно развитие“ на програмата и са публикувани за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на сайта на МРРБ. В документа са формулирани четири  цели и единадесет подприоритета, които имат за цел превръщането на българките градове и селища в приобщаващи, безопасни, адаптивни места за живеене, съгласно целите за развитие на ООН.

Сред очакваните постижения в областта на градското развитие е намаляване на времето, прекарано в задръствания – от 34 часа средно годишно през 2017 г., до 30 часа през 2030 г. Заложени са и индикатори като намаляване на загубите при доставка на вода до 40%,  както и защита на над 4.7 млн. души от наводнения, свлачища и други природни бедствия.

Идеята е големите общини като Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин да се развият като  конкурентни на София, разкривайки атрактивни възможности за инвестиции, заетост, образование, отдих, кариера. За целта са нужни комбинации от мерки за подобрение на инфраструктурата за икономически дейности и публични услуги, енергийна ефективност, градска мобилност, градска среда, туризъм, модернизиране на образователната инфраструктура и т.н., изпълнението на които цели насърчено развитие и укрепване на култура на партньорство на заинтересовани страни на местно и регионално ниво.

От текстовете на документа става ясно още, че се предвижда продължение на изграждането и реконструкцията на ВиК инфраструктура в съответствие с нормативната база, приоритетно в агломерации с над 10 000 еквивалент жители и там, където е възможно, и в агломерации под 10 000. В документа са разписани и мерки за повишаване на капацитета на общините за справяне при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Това ще се случи чрез техническото обезпечаване на доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия, и насърчаване на гражданите за участие в състава им. За да бъдат технически обезпечени, е необходимо доброволните формирования да разполагат със сграден фонд, пожарен-спасителен автомобил среден тип и необходимото оборудване към него. Насърчаването на гражданите ще се осъществи чрез информационно-разяснителни кампании, като целта е броят на доброволците да достигне общо 5875 на територията на цялата страна, уточняват от МРРБ.

Коментари: 0