Регистрираните в Европа лекарства стигат до нас за 965 дни

В Швейцария и Дания срокът е под 100 дни

Регистрираните в Европа лекарства стигат до нас за 965 дни

965 дни са необходими регистрираните лекарства на територията на Европа да достигнат до българите. Това прави близо три години. По този начин България се превръща в страната, при която срокът е най-дълъг в сравнение с държавите от Стария континет. 

 В други страни като Швейцария и Дания въпросният срок е значително по-малък – под 100 дни, съобщават от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители у нас, цитирани от “Darik”.

 Според техен анализ разходите за лекарства нарастват най-бързо в догонващите държави. От 2004г. до 2010 г. те са скочили с 69%, докато за сравнение в Холандия и Великобритания за същия период те са нараснали съответно с 15% и 24%. В Австрия и Норвегия са налични 90% от регистрираните европейските лекарства, а до българските пациенти са достигнали едва 43% от тях.

Коментари: 0