С европари университетите може да направят нов дигитален скок

Електронното обучение отваря шанс за привличане на повече студенти от чужбина

С европари университетите може да направят нов дигитален скок

Снимка: Economic.bg/Архив

В момента се обсъжда възможността висшите училища да могат да кандидатстват за създаване и надграждане на електронни платформи за обучение, развитие на електронната среда за обучение и дигитализация, закупуване на оборудване и обзавеждане за учебни кабинети и лаборатории чрез подаване на проектни предложения по ОП „Региони в растеж“ през новия програмен период 2021-2027. 
Това каза зам.-министърът на образованието Петър Николов в интервю за Dir.bg. Идеята изкристализира, след като COVID-19 доведе до принудителната дигитализация на обученията и преминаването на към дистанционна форма чрез различни онлайн платформи. 
Темата за принудителната дигитализация на образованието ще бъде задълбочено обсъдена идния петък по време на Конференцията „Образование от А до #. Иновативното училище“ на 17 юли от 10:00 ч., която ще се излъчва и на живо във Facebook страниците на Economic.bg. Новините на NOVA, Dir.bg и Kmeta.bg.
По думите на Петър Николов електронният формат на обучение е разкрил редица нови възможности – като се започне от интерактивността, мине се през улеснения достъп до съдържание и се стигне до новите форми на преподаване и оценяване. Зам.-министърът обаче обърна внимание и на специалностите, които заради спецификата на материята изискват присъствен формат. Пример за такава е медицината. 
Според Николов е-обучението може да бъде полезно допълнение към традиционното обучение във висшите училища. „Прилагането на смесен модел на обучение се приема положително и намира широката подкрепа както от студентите, така и от преподавателите“, коментира той.
Изхождайки от добрите практики в света, където онлайн образованието е по-застъпено, Николов коментира, че у нас това е би било възможност за разгръщане на обучението на чуждестранни студенти или студенти от българската диаспора в чужбина. „Тази форма на подготовка е особено подходяща и за системата на обучението през целия живот. Онлайн подготовката следва широко да се използва за надграждане на придобито образование, за придобиване на допълнителна квалификация или преквалификация“, отбеляза зам.-министърът. 
Той коментира и идеята за завършване на бакалавърска степен за три години, каквато е практиката в много европейски университети. „Там, където е възможно, ще бъде въведен тригодишният бакалавър с перспектива за надграждане в двугодишна магистърска степен“, каза Петър Николов.
Коментари: 0