Съдът разреши строителството на „Турски поток“ през България

ВАС остави без разглеждане жалбата на „Консорциум-Газово развитие и разширение в България“

Съдът разреши строителството на „Турски поток“ през България
Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) реши да остави без разглеждане жалбата на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията да не извади саудитския "Аркад" от надпреварата. Решението беше обявено от съда, като то може да се обжалва пред петчленен състав с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

С решението на ВАС се отваря възможност изграждането на българската част от газопровода "Турски поток" да бъде завършено в предвидените срокове.

Като причина за определението е "липса на воля за обжалване у консорциума, констатирана във връзка с постъпила по делото писмена молба от „Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л.“ - клон България, който е един от участниците в Консорциум „Газово развитие и разширение в България“. Молбата е подадена от представляващия на дружество и един от представляващите консорциума - А. Пархомчук.

Първоначално делото беше насрочено за разглеждане във ВАС за 24 септември 2019 г.

Известно е, че "Комплишънс Дивелъпмънт С.А.Р.Л.", регистрирано в Люксембург, е дружество, свързано с най-големия руски производител на тръби за нефто- и газопроводи ТМК.

ДЗЗД "Консорциум - Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ) е с участници: Консорциум Варна 1 (учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България.

Другият участник в конкурса е консорциум с участници Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни - Саудитска Арабия. КЗК спря изпълнението на проекта след подадена жалба именно от "Аркад", след като "Булгартрансгаз" ги отстрани от състезанието и избра "Газово развитие и разширение в България" - консорциума с руско участие.

Проектът е за близо 3 млрд. лв. и по него се предвижда от началото на 2020 г. да започне преносът на газ по трасето от българско-турската до българско-сръбската граница.

Първоначално през април държавният газов доставчик избра за победител в търга за изграждането на тръбопровода саудитския консорциум "Аркад" с оферта 1.102 млрд. евро без ДДС. Месец по-късно обаче избраният кандидат бе декласиран с мотива, че не е предоставил в очаквания срок поискани от него документи.

Консорциумът обжалва това пред Комисията за защита на конкуренцията и тя отмени решението и освен това не разреши на държавната компания исканото от нея подписване на договор с втория в класирането с мотива, че се гонят срокове за изпълнението на проекта.

Вторият в класирането е именно "Газово разширение и развитие в България", свързан с Русия консорциум, който към момента на изтичане на срока за подаване на поисканите от саудитския консорциум документи е подобрил офертата си, като е намалил първоначалното си искане от 1.6 млрд. евро без ДДС с 30%.

Последното определение на антимонополното ведомство бе обжалвано пред ВАС от "Газово разширение и развитие в България", този иск обаче бе отхвърлен вече от ВАС.
Коментари: 0