Съвети при избор и монтаж на електрически гирлянди

Те ще помогнат за безопасността по празниците

Съвети при избор и монтаж на електрически гирлянди

Снимка: Pixabay

3782 ~ 2 мин. четене

Наближаващите празници са повод не само да се съберем с близките си, но и да се отдадем на празнично настроение и веселие. Част от това е и украсата на дома, елхата, подаръците, и електрическите гирлянди. 

За потребителите обаче е важно да спазват правила за безопасност при ползването им.

Ето защо от Държавната агенция за метрология и технически надзор изготвиха полезни съвети при избор и използване на електрически гирлянди:

1.      Върху продукта производителят трябва да е нанесъл трайно маркировка за съответствие - СЕ. С нея той удостоверява, че е произвел продукта, съгласно европейските изисквания за безопасност. Допустимо е тя да се нанесе върху стикер  прикрепен на самата гирлянда, както на опаковката и в придружаващите документи.

2.      Върху гирляндата или върху стикер на нея е необходимо да са нанесени основните електрически характеристики, като напрежение, мощност или ток, честота на електрическата мрежа, брой лампи. За гирляндите, които се използват на открито производителят трябва да е обявил и степен на защита от твърди частици и влага (IP защита) - минимална препоръчителна защита IP44.

3.      Върху продукта или опаковката е необходимо да е обозначено името на производителя/вносителя и неговия адрес.

4.      Всяка гирлянда трябва да се придружава от инструкция за употреба на български език, съставена от производителя.

5.      За украса на открито да се използват само гирлянди, които са предназначени за това. Предназначението за използване на открито трябва да е обявено от производителя върху стикер  прикрепен на самата гирлянда, на опаковката и в инсрукцията за употреба.

6.      Преди използване е необходимо потребителите да се запознаят подробно с инструкцията за употреба и експлоатация на гирляндите. По време на експлоатация трябва да се спазват стриктно посочените в инструкцията изисквания.

7.      При гирлянди със сменяеми лампи, замяната трябва да става с лампи от същия тип като тези, с които е доставена гирляндата или с тип, определен от производителя.

8.      При използване на удължители за открито, е необходимо IP защитата на удължителя да бъде същата или по-висока от защитата, обявена на гирляндите.

9.      С цел избягване на инциденти, деца или хора от уязвими групи да ползват гирляндите само под надзор на възрастни.

Подкрепи Economic.bg