Създават кътове за четене в метрото и по гарите

Неграмотните лица у нас са 112 778

Създават кътове за четене в метрото и по гарите
732 ~ 2 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

Част от мерките в плана 2015-2016 г. на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността предвиждат провеждане на училищни инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги. Чрез тях кабинетът ще дава възможност да се създават кътове за четене в метрото, жп гарите, кина и на други обществени места. Към проекта ще бъде направена и електронна страница, която ще помага за реализацията му.

Програмата има за цел до 2020 г. да постигне 90% дял на обхванатите в детска градина деца от 4-годишна възраст до започване на училище, до 30% намален дял на 15-годишни ученици с постижения под критичния праг на Програмата за международнo оценяване на учениците (PISA), увеличен брой на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, които продължават образованието си.

Една от мерките в плана за 2015-2016 г. залага на организирането на публични инициативи за ангажиране на лидери на общественото мнение с проблемите на грамотността. Ще се разработва и образователен стандарт за усвояване на книжовен български език. За декември 2016 г. е планирано провеждането на онлайн състезание "България пише", което има за цел да събере над 100 000 участници. В документа са включени и национални инициативи за четене на книги като "Бъди грамотен", "Малкото голямо четене" и др., предаде БГНЕС.

Предвидени са още дейности като организиране и провеждане на Национална седмица на книгата, Национален маратон на четенето и онлайн кампания за номиниране на детска книга. Друг начин за стимулация на четенето е организирането на срещи с автори за представяне на книги и провеждане на дарителска кампания за обогатяване на библиотеките в училищата и в читалищата.

Заложени още в стратегията са организиране на национално външно оценяване на четивната грамотност на учениците в V клас, както и такова за функционалната грамотност на учениците от IX клас. Според плана България ще участва в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), ще се провеждат и национални изследвания.

Последните резултати от PISA – международно проучване за уменията на 15-годишните в областта на четенето, смятането и природните науки, сочат, че всеки пети ученик (или 20 % от учениците) не е функционално грамотен и са необходими изключително целенасочени усилия, ако държавите от ЕС искат да постигнат целта си, до 2020 г. делът на учениците, които имат проблеми с четенето, смятането и природоматематическите науки, да спадне под 15 %.

Неграмотните лица у нас са 112 778, а относителният им дял от населението на възраст 9 и повече навършени години е 1.5%. Четенето и писането са умения от фундаментално значение за развитието на обществото, защото те са основата за всяко по-нататъшно обучение.

Подкрепи Economic.bg