Създават зони за палатки и каравани

В тях няма да се разкриват търговски обекти, но ще има беседки, маси, огради, заслони

Създават зони за палатки и каравани

Депутати от Реформаторския блок предлагат облекчаване на режима за диво къмпингуване. С промени в Закона за устройство на Черноморието (ЗУТ) те предлагат в поземлени имоти или части от тях, независимо дали са собственост на държавата, общината, на частни или юридически лица, включени в урбанизирани територии, да могат да се определят места за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери.

Тези места няма да се категоризират като къмпинги. В тях няма да могат да се разкриват търговски обекти, а ще се разрешава поставянето на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма като беседки, маси, чешми, дървени огради, скари, заслони, пише "Стандарт".

Условията, редът и правилата за поставяне ще се уреждат с наредба, за която отговорност носят четирима министри - на земеделието, на регионалното развитие, на околната среда и на туризма. Вносители на проекта са депутатите от ДБГ и СДС. Предложенията са временна мярка след протестите заради предивжданата пълна забрана за диво къмпингуване. След протестите текстовете бяха оттеглени.

Коментари: 0